O projektu

Harmonogram realizace

1. rok realizace (2006)

Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zahájení projektu                     x x
Zajištění publicity                     x x
Činnost hlavních realizátorů projektu                     x x
Řízení projektu                     x x
Tvorba výukového materiálu                     x x
Jazyková úprava vytvořených materiálů                     x x
Sestavení programu (authoring) a programování                       x
Vytvoření grafického návrhu programu                     x x
Poradenství v technických otázkách                     x x
Pořízení a zpracování videozáznamů                        
Vytvoření zvukových komentářů                        
Vytvoření grafických schémat, obrazů, animací                        
Evaluace včetně jejího materiálního a personálního zabezpečení                        
Administrativní a ekonomické zajištění projektu                     x x
Audit                        

První monitorovací zpráva dne 15. 1. 2007 neshledala závažné odchylky realizace od stanoveného harmonogramu.

2. rok realizace (2007)

Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zahájení projektu                        
Zajištění publicity x     x   x     x     x
Činnost hlavních realizátorů projektu x x x x x x x x x x x x
Řízení projektu x x x x x x x x x x x x
Tvorba výukového materiálu x x x x x x x x x x    
Jazyková úprava vytvořených materiálů x x x x x x x x x x    
Sestavení programu (authoring) a programování x x x x x x x x x x x x
Vytvoření grafického návrhu programu x x                    
Poradenství v technických otázkách x x x x x x x x x x x x
Pořízení a zpracování videozáznamů   x x x x x x x        
Vytvoření zvukových komentářů               x x x    
Vytvoření grafických schémat, obrazů, animací   x x x x x x x        
Evaluace včetně jejího materiálního a personálního zabezpečení                   x x x
Administrativní a ekonomické zajištění projektu x x x x x x x x x x x x
Audit                        

3. rok realizace (2008)

Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zahájení projektu                        
Zajištění publicity       x x x            
Činnost hlavních realizátorů projektu x x x x x x            
Řízení projektu x x x x x x            
Tvorba výukového materiálu     x                  
Jazyková úprava vytvořených materiálů     x                  
Sestavení programu (authoring) a programování     x x                
Vytvoření grafického návrhu programu                        
Poradenství v technických otázkách x x x x x x            
Pořízení a zpracování videozáznamů                        
Vytvoření zvukových komentářů                        
Vytvoření grafických schémat, obrazů, animací                        
Evaluace včetně jejího materiálního a personálního zabezpečení x x x x x              
Administrativní a ekonomické zajištění projektu x x x x x x            
Audit     x     x            
loga
Zavřít