O projektu

Realizační tým

Manažer projektu: PaedDr. Soňa Lamichová lamic@zshk.cz

Hlavní realizátorky: Mgr. Jana Heřmanová herma@zshk.cz, Mgr. Blanka Kadeřávková kader@zshk.cz

Realizační tým A:

Tvoří jej odborné učitelky školy a jeho úkolem je vytvořit výukový obsah v oboru interním, chirurgickém, psychiatrickém a pediatrickém.

PhDr. Benešová, Mgr. Dlabáčková, Mgr. Dlouhá, Mgr. Havlíková, Mgr. Heřmanová, Mgr. Hrdinová, Mgr. Jiránková, Mgr. Kadeřávková, Mgr. Lankašová, Mgr. Matějovská, Bc. Nováková, Bc. Rezková, PhDr. Smolejová, Mgr. Strnadová, Bc. Šlaisová, Mgr. Štěpánová, Mgr. Trundová, Mgr. Zemanová.

Realizační tým B:

Pracuje ve Fakultní nemocnici a je tvořen spolupracovníky z klinické praxe, kteří připravují podklady pro tvorbu kazuistik, vyhledávají vhodné klienty pro fotodokumentaci, videoklipy, zajišťují jejich spolupráci a souhlasy.

Odborní konzultanti:

Jsou odbornými garanty jednotlivých klinických oborů, vytvářejí odborné zázemí pro oba týmy.

Realizační tým DVS:

Mgr. Blanka Kadeřávková, koordinátor autorských týmů

Autoři:

 • PhDr. et Mgr. Eva Benešová
 • Mgr. Miroslava Dlabáčková
 • Mgr. Vladimíra Dlouhá
 • Mgr. Martina Dohnalová Havlíková
 • Mgr. Jana Heřmanová
 • Mgr. Blanka Kadeřávková
 • Mgr. Gabriela Kadrmasová
 • Mgr. Erika Košťálová
 • MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Lankašová
 • Mgr. Lada Leláková
 • Bc. Milena Marešová
 • Mgr. Zdeňka Matějovská
 • MUDr. David Neumann, Ph.D.
 • Mgr. Petra Plašilová
 • Mgr. Eva Strnadová
 • Mgr. Jaroslava Štěpánová
 • Mgr. Gabriela Trejtnarová
 • Mgr. Alena Trundová
 • Mgr. Markéta Vojtová
 • Mgr. Šárka Zemanová

Odborní konzultanti:

 • Dana Altmanová
 • MUDr. Jitka Černohorská, TRF oddělení FN
 • Věra Drábková
 • Ivana Dvorská
 • MUDr. Petr Dvořák, Ph.D., Radiologická klinika FN
 • Blanka Hanušová, sestra Dětská klinika FN
 • MUDr. Lucie Horáková, 1. Interní kardioangiologická klinika
 • MUDr. Miroslava Králová, Ph.D., Odd. dětské chirurgie a traumatologie
 • Jana Krpatová, Klinika nemocí kožních a pohlavních
 • Mgr. Ivana Kupečková, MBA, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Bc. Monika Kyselová, Stomatologická klinika
 • MUDr. Miloslava Mešková
 • MUDr. Martina Miklošová, 1. Interní kardioangiologická klinika
 • MUDr. David Neumann, Ph.D., Dětská klinika
 • Bc. Jitka Nováková, vrchní sestra Dětské kliniky
 • Bc. Jitka Pánková, staniční sestra JIP GMK
 • MUDr. Zbyšek Pavelek, Neurologická klinika
 • Květa Prouzová, DiS., vrchní sestra Stomatologické kliniky
 • MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D., Radiologická klinika
 • Bc. Ivana Roďanová, vrchní sestra Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku
 • Jana Springerová
 • Ivana Stránská, Oční klinika
 • Marie Strejcová
 • Hana Šubrová
 • Miroslava Tichá
 • Bronislav Vavřinka
 • Veronika Vilímská
 • Jana Žabokrtská
 • Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Radiologická klinika
loga
Zavřít