Ošetřovatelské postupy

 ? 

Měření pulsu etapa

Pulz vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepen. Pulz je projevem činnosti levé srdeční komory, která se při systole stáhne a vypudí krev do aorty. Stěny cév jsou pružné, a tak se tepová vlna přenáší postupně na celý tepenný systém. Tepovou vlnu můžeme zachytit i na periferních tepnách. Frekvence pulzu je odrazem frekvence srdečních systol a je ovlivňována vegetativním nervovým systémem.

Faktory ovlivňující pulz:

 • věk
 • denní rytmus a pohybová aktivita
 • léky
 • změny polohy
 • stres
 • krvácení
 • tělesná teplota

Místa měření pulzu:

 • arteria temporalis (spánková tepna)
 • arteria carotis (krkavice, krční tepna)
 • arteria brachialis (pažní tepna)
 • arteria radialis (vřetenní tepna)
 • arteria femoralis (stehenní tepna)
 • arteria poplitea (podkolenní tepna)
 • arteria tibiális posterior (zadní holenní tepna)
 • arteria dorzalis pedis (tepna hřbetu nohy)
 • apikální puls (hrot srdce - u dětí do 3 let)

Hodnocení pulzu podle naměřených hodnot:

U pulzu hodnotíme frekvenci (počet tepů za minutu), rytmus (pravidelnost), kvalitu (hmatnost).

 • podle frekvence
  • fyziologická tepová frekvence
   • dospělý člověk: 70-80 tepů za minutu
   • novorozenec: 120-140 tepů za minutu
   • kojenec: 100-120 tepů za minutu
  • tachykardie – zrychlená tepová frekvence, hodnoty vyšší než 90 tepů za minutu u dospělého člověka
  • bradykardie – zpomalená tepová frekvence, hodnoty nižší než 60 tepů za minutu u dospělého člověka
 • podle rytmu (hodnocení intervalů mezi jednotlivými údery)
  • normální, pravidelný, rytmický
  • arytmie – nepravidelný pulz – nepravidelné pauzy mezi jednotlivými údery
  • dysrytmie – po několika pravidelných pulzech jeden pulz vynechá nebo se objeví předčasně
 • podle kvality (podle hmatnosti pulzu)
  • tvrdý
  • měkký
  • nitkovitý

Účel měření:

 • diagnostický

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky pro měření pulzu

 • lékařská dokumentace
 • hodinky s vteřinovou ručičkou
 • fonendoskop
 • pomůcky k dezinfekci membrány fonendoskopu, pokud je měřen auskultačně

Příprava pacienta:

 • seznámíme pacienta s výkonem
 • uložíme do vhodné polohy
 • před měřením by měl být pacient 10-15 minut v klidu

Popis výkonu:

 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • připravíme pomůcky
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme vhodné místo pro měření pulzu
 • tepnu stlačíme v místě měření třemi prsty (ukazovák, prostředník, prsteník)
 • počítáme údery a sledujeme hodinky
 • počítáme v intervalu 30 sekund a vynásobíme dvěma – u pravidelného pulzu
 • počítáme celou 1 minutu – v případě nepravidelného pulzu
 • sledujeme frekvenci, kvalitu a rytmus
 • provedeme záznam do dokumentace formou čísla a slovního zhodnocení

Péče o pacienta po výkonu:

 • není nutná

Komplikace:

 • nejsou

Oxygenometr Měření oxygenometrem

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít