? 

Hodnocení stavu vědomí

Hodnocení soběstačnosti

Hodnocení rizika vzniku komplikací

Hodnocení bolesti

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Hodnotící škály 

VýukaSkip Navigation Links > Hodnotící škály
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 23. ledna 2021 08:23