Protokoly

Zde si můžete vygenerovat a vytisknout zkušební protokoly pro Vaše vlastní kazuistiky.

Skip Navigation Links.
Collapse <h3>Podpora zdraví</h3>

Podpora zdraví

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084
Collapse <h3>Výživa</h3>

Výživa

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
nadměrná výživa - 00001
nedostatečná výživa - 00002
porušené polykání - 00103
neefektivní krmení kojence - 00107
riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin - 00025
zvýšený objem tělesných tekutin - 00026
deficit tělesných tekutin - 00027
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení bilance tekutin - 00160
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko nadměrné výživy - 00003
riziko deficitu tělesných tekutin - 00028
Collapse <h3>Vylučování a výměna</h3>

Vylučování a výměna

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
porušené vyprazdňování moči - 00016
stresová inkontinence moči - 00017
reflexní inkontinence moči - 00018
urgentní inkontinence moči - 00019
funkční inkontinence moči - 00020
úplná inkontinence moči - 00021
retence moči - 00023
zácpa - 00011
habituální zácpa - 00012
průjem - 00013
inkontinence stolice - 00014
porušená výměna plynů - 00030
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení vyprazdňování moči - 00166
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko urgentní inkontinence moči - 00022
riziko zácpy - 00015
Collapse <h3>Aktivita - odpočinek</h3>

Aktivita - odpočinek

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
porušený spánek - 00095
spánková deprivace - 00096
nedostatek zájmových aktivit - 00097
opožděné pooperační zotavení - 00100
zhoršená pohyblivost - 00085
porušená chůze - 00088
zhoršené ovládání pojízdného vozíku - 00089
zhoršená schopnost se přemístit - 00090
zhoršená pohyblivost na lůžku - 00091
sedavý životní styl - 00168
únava - 00093
porušená energie - 00050
neefektivní tkáňová perfuze (cerebrální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (gastrointestinální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (kardiopulmonální) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (periferní) - 00024
neefektivní tkáňová perfuze (renální) - 00024
intolerance aktivity - 00092
snížený srdeční výdej - 00029
neefektivní dýchání - 00032
oslabené dýchání - 00033
dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace - 00034
deficit sebepéče při jídle - 00102
deficit sebepéče při koupání a hygieně - 00108
deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku - 00109
deficit sebepéče při vyprazdňování - 00110
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení spánku - 00165
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko imobilizačního syndromu - 00040
riziko intolerance aktivity - 00094
Collapse <h3>Vnímání - poznávání</h3>

Vnímání - poznávání

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
opomíjení jedné strany těla - 00123
potulka - 00154
porušená interpretace okolí - 00127
porucha smyslového vnímání zraku - 00122
porucha smyslového vnímání sluchu - 00122
porucha smyslového vnímání chuti - 00122
porucha smyslového vnímání doteku - 00122
porucha smyslového vnímání čichu - 00122
akutní zmatenost - 00128
chronická zmatenost - 00129
porušené myšlení - 00130
poškozená paměť - 00131
deficitní znalost - 00126
zhoršená verbální komunikace - 00051
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota doplnit deficitní vědomosti - 00161
ochota ke zlepšení komunikace - 00157
Collapse <h3>Vnímání sebe sama</h3>

Vnímání sebe sama

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
porušená osobní identita - 00121
beznaděj - 00124
bezmocnost - 00125
chronicky nízká sebeúcta - 00119
situačně snížená sebeúcta - 00120
porušený obraz těla - 00118
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota zlepšit sebepojetí - 00167
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko osamělosti - 00054
riziko bezmocnosti - 00152
riziko situačně snížené sebeúcty - 00153
Collapse <h3>Vztahy</h3>

Vztahy

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
zhoršená rodičovská role - 00056
přetížení pečovatele - 00061
přerušený život rodiny - 00060
dysfunkční život rodiny s alkoholizmem - 00063
konflikt rodičovské role - 00064
neefektivní kojení - 00104
přerušené kojení - 00105
poškozená sociální interakce - 00052
neefektivní plnění role - 00055
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení rodičovské role - 00164
ochota ke zlepšení funkce rodiny - 00159
efektivní kojení - 00106
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko zhoršení rodičovské role - 00057
riziko přetížení pečovatele - 00062
riziko oslabení vazby rodičů a dítěte - 00058
Collapse <h3>Sexualita</h3>

Sexualita

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
sexuální dysfunkce - 00059
neefektivní sexuální život - 00065
Collapse <h3>Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu</h3>

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
stresový syndrom po přemístění - 00114
posttraumatický syndrom - akutní fáze - 00141
posttraumatický syndrom - chronická fáze - 00141
traumatický syndrom po znásilnění - akutní fáze - 00142
traumatický syndrom po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00142
smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00143
smíšená reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00143
tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - akutní fáze - 00144
tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - postakutní a chronická fáze - 00144
dysfunkční smutek - 00135
anticipační smutek - 00136
chronický zármutek - 00137
úzkost - 00146
úzkost ze smrti - 00147
strach - 00148
neefektivní zvládání situace v komunitě - 00077
neefektivní zvládání zátěže - 00069
oslabené přizpůsobení - 00070
defenzivní zvládání zátěže - 00071
neefektivní popírání - 00072
neschopnost rodiny zvládat zátěž - 00073
ohrožující zvládání zátěže rodinou - 00074
snížená nitrolební adaptivní kapacita - 00049
autonomní dysreflexie - 00009
narušené chování dítěte - 00116
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota blízké osoby lépe zvládnout zátěž - 00075
ochota komunity zlepšit zvládání zátěže - 00076
ochota zlepšit zvládání zátěže - 00158
možné zlepšení chování dítěte - 00117
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko stresového syndromu po přemístění - 00149
riziko posttraumatického syndromu - 00145
riziko dysfunkčního smutku - 00172
riziko narušeného chování dítěte - 00115
riziko autonomní dysreflexie - 00010
Collapse <h3>Životní princip</h3>

Životní princip

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
nedodržení - 00079
konflikt v rozhodování - 00083
porušená religiozita - 00169
duchovní nouze - 00066
Collapse <b>ke zlepšení zdraví</b>ke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení duchovní pohody - 00068
ochota ke zlepšení religiozity - 00171
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko duchovní nouze - 00067
riziko porušení religiozity - 00170
Collapse <h3>Bezpečnost – ochrana</h3>

Bezpečnost – ochrana

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
neefektivní průchodnost dýchacích cest - 00031
neefektivní odolnost - 00043
porušená tkáňová integrita - 00044
poškozená ústní sliznice - 00045
porušená kožní integrita - 00046
poškozená dentice - 00048
sebepoškození - 00151
alergická reakce na latex - 00041
hypotermie - 00006
hypertermie - 00007
neefektivní termoregulace - 00008
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko infekce - 00004
riziko poškození - 00035
riziko udušení - 00036
riziko traumatu - 00038
riziko aspirace - 00039
riziko porušení kožní integrity - 00047
riziko pádů - 00155
riziko syndromu náhlého úmrtí kojence - 00156
riziko periferní neurovaskulární dysfunkce - 00086
riziko perioperačního poškození - 00087
riziko násilí vůči jiným - 00138
riziko sebepoškození - 00139
riziko násilí vůči sobě - 00140
riziko sebevraždy - 00150
riziko alergické reakce na latex - 00042
riziko intoxikace - 00037
riziko nerovnováhy tělesné teploty - 00005
Collapse <h3>Komfort</h3>

Komfort

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
akutní bolest - 00132
chronická bolest - 00133
nauzea - 00134
sociální izolace - 00053
Collapse <h3>Růst, vývoj</h3>

Růst, vývoj

Collapse <b>aktuální</b>aktuální
neprospívání dospělé osoby - 00101
opožděný růst a vývoj - 00111
Collapse <b>potenciální</b>potenciální
riziko nesouměrného růstu - 00113
riziko opožděného vývoje - 00112
loga
Zavřít