Ošetřovatelské postupy

 ? 

Per os etapa

Účel:

 • preventivní
 • diagnostický
 • léčebný

Formy léků podávaných per os:

 • tablety
 • kapsle
 • dražé
 • tablety pod jazyk
 • šumivé tablety
 • zrníčka
 • léky v prášku
 • roztoky
 • směsi
 • suspenze
 • olejnaté léky
 • sirupy
 • čaje

Zvláštnosti při podávání jednotlivých lékových forem per os:

 • kapsle a dražé se polykají celé
 • sublinguální tablety se vkládají pod jazyk, nechávají se rozpustit, po dobu rozpouštění nesmí pacient pít, účinek se dostaví za 1 až 2 minuty
 • zrníčka odměřujeme pomocí lžíce nebo odměrky
 • kapky kapeme na lžičku, chráníme štítek dlaní, aby zůstal čitelný
 • směsi a suspenze aplikujeme na lžičku nad emitní miskou
 • léky ve formě prášku rozpustíme ve sklenici vody
 • účinek léku podaného per os se projeví za 20 až 30 minut

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • vozík s léky (lékový podnos)
 • léky v originálním balení
 • lékařská dokumentace
 • pinzeta
 • čisté a suché lékovky
 • odměrky
 • třecí miska s paličkou
 • dělítko léků
 • drtič tablet
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • tekutiny na zapití léků

Příprava pacientky:

 • seznámení s výkonem
 • kontrola tekutin na zapití léků

Popis výkonu:

 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • připravíme si pomůcky
 • dodržíme předepsaný čas podání léků a způsob aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • porovnáme název, sílu a způsob podání léku na originálním obalu s ordinací v dokumentaci
 • připravíme správnou dávku léků pomocí pinzety, lžičky nebo injekční stříkačky, nedotýkáme se vyjmutého léku rukama
 • uložíme pacienta do polohy vsedě pro usnadnění polykání  (prevence aspirace)
 • podáme připravené léky
 • zkontrolujeme, zda pacient lék požil
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem případně razítkem
 • provedeme záznam do dokumentace v případě odmítnutí léku nebo zvracení a uvědomíme lékaře
 • zajistíme úklid pomůcek, doplníme chybějící léky a vozík nebo podnos uzamkneme

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • nespolupracující pacient (neklid, porucha vědomí)
 • alergická reakce
 • silné nežádoucí účinky
 • zvracení
 • aspirace
 • nespolknutí léků
 • odmítnutí léků

Podávání léků Podávání léků Pojízdná lékárna Lékárna na ošetřovací jednotce Chladnice s léky Příprava léků na pokoji

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít