Ošetřovatelské postupy

 ? 

Per rektum etapa

Podávání léků konečníkem využívá fyziologické schopnosti sliznice tlustého střeva vstřebávat vodu, minerály, glukosu a další látky.
Účinek léků se projeví za 15 minut po podání.

Účel:

 • diagnostický
 • léčebný

Formy léků podávané per rektum:

 • Masti
 • Čípky
 • Klyzma

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • léky v originálním balení
 • lékařská dokumentace
 • nesterilní rukavice
 • vazelína
 • emitní miska
 • čtverce buničiny
 • aplikátor mastí

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • hygiena konečníku

Podávání masti per rektum:

 • dodržíme předepsaný čas podání léků a způsob aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme vhodnou polohu (nejlépe na boku nebo podle omezení a možností)
 • oblékneme si rukavice
 • oddálíme hýždě a mast aplikujeme do konečníku z tuby aplikátorem
 • spolupracující pacient si může lék aplikovat sám
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Podávání čípků per rektum:

 • pacient zaujme vhodnou polohu (nejlépe na boku nebo podle omezení a možností)
 • oblékneme si rukavice
 • pacientovi oddálíme hýždě a ukazovákem zavedeme čípek konickou částí napřed až za vnitřní svěrač
 • poučíme pacienta o nutnosti udržení čípku v rektu
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Podání léčebného klyzmatu:

Viz. kapitola vyprazdňování nemocných

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • bolest při zavádění léku
 • alergická reakce na podaný lék
 • znehodnocení léku
 • nespolupracující pacient
 • odmítnutí léku

Gastrointestinální trakt - rektoskopie

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít