Ošetřovatelské postupy

 ? 

Per vaginam etapa

Účel:

 • preventivní
 • dezinfekční
 • léčebný
 • účinek léků je místní nebo celkový

Formy léků podávané vaginálně:

 • poševní koule
 • léčebné roztoky
 • vaginální tablety, čípky, krémy, želé, pěna

1. podávání léků do pochvy:

Pomůcky:

 • léky v originálním balení
 • lékařská dokumentace
 • nesterilní rukavice
 • emitní miska
 • hygienické vložky
 • aplikátor mastí, pěny nebo želé

Příprava pacientky:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • hygiena genitálu

Popis výkonu:

 • dodržíme předepsaný čas podání léků a způsobu aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacientku dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacientka zaujme gynekologickou polohu
 • oblékneme si rukavice
 • čípky i tablety zavádíme přibližně 8 cm při zadní stěně pochvy
 • tablety je nejlépe zavádět na noc, po jejich zavedení by pacientka měla alespoň 10 minut ležet na zádech
 • krémy, želé nebo pěnu zavádíme aplikátorem jemně asi 5 cm do pochvy a pomalu stlačujeme píst až do vyprázdnění obsahu, pak jej z pochvy vyjmeme
 • po zavedení může pacientka použít hygienickou vložku
 • spolupracující pacientka si může lék zavést sama
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacientku po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • bolest při aplikaci léku
 • alergická reakce na podaný lék
 • znehodnocení léku
 • nespolupracující pacientka
 • odmítnutí léku

2. Výplach pochvy:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • naordinovaný roztok zahřátý na tělesnou teplotu nebo lék v originálním balení s aplikátorem
 • irigátor
 • poševní rourka
 • infuzní stojan
 • podložní mísa
 • čtverce buničiny
 • emitní miska
 • gumové rukavice
 • mul
 • hygienické vložky

Příprava pacientky:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • hygiena genitálu
 • před výkonem je vhodné, aby se pacientka vymočila

Popis výkonu:

 • pacientka zaujme gynekologickou polohu
 • oblékneme si rukavice
 • přiložíme podložní mísu
 • uvolníme peán z irigátoru a opláchneme genitál
 • zavedeme rourku do pochvy a provádíme výplach (pohybujeme rourkou ve směru ležaté osmičky)
 • roztok necháme volně vytékat do podložní mísy
 • osušíme genitál mulem
 • pacientka může použít hygienickou vložku
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem a razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Komplikace:

 • bolest při provedení výplachu
 • alergická reakce na podaný lék
 • znehodnocení léku
 • nespolupracující pacientka
 • odmítnutí léku

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít