Ošetřovatelské postupy

 ? 

Do oka etapa

Účel:

 • diagnostický
 • léčebný

Formy léků podávané do oka:

 • roztoky
 • kapky
 • masti

1. Podávání mastí, gelu nebo kapek - ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • léky v originálním balení
 • lékařská dokumentace
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • gumové rukavice
 • kapátko nebo aplikátor mastí, nejsou-li součástí originálního balení

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • pacient při výkonu sedí nebo leží, hlavu má mírně zakloněnou, dívá se směrem nahoru

Popis výkonu:

 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • dodržíme předepsaný čas podání léků, dávku a způsob aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme požadovanou polohu
 • čtverečkem buničiny povytáhneme kůži těsně pod okem směrem dolů a odkryjeme dolní spojivkový vak
 • kapátko držíme v kolmé poloze (nedotýkáme se oka ani řas)
 • nakapeme příslušný počet kapek, sterilním čtverečkem zatlačíme na nososlzný kanálek, abychom zabránili stékání léku dolů okem a do kanálku
 • mast aplikujeme přímo z tuby s tvarovaným hrdlem, nejprve vytlačíme malé množství masti na sterilní čtverec nebo tampon, pak proužek masti aplikujeme do spojivkového vaku od vnitřního koutku směrem k zevnímu
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem a razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

2. Výplach a koupel oka - ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • léky v originálním balení
 • lékařská dokumentace
 • emitní miska
 • sterilní mulové čtverce
 • undinka
 • vanička

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • pacient při výkonu sedí

Popis výkonu:

 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • dodržíme předepsaný čas podání léků a způsob aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme požadovanou polohu, hlavu má v mírném předklonu a pod okem si přidržuje emitní misku a undinkou vyplachujeme oko větším množstvím ordinovaného roztoku
 • vyplachujeme, dokud roztok nevyplaví nečistoty, sekret
 • při koupeli oka se pacient předkloní, vaničku přiloží na oko a zakloní se, pohybuje okem do stran a vzhůru
 • okolí oka osušíme
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem a razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • alergická reakce na podaný lék
 • znehodnocení léku
 • nespolupracující pacient
 • odmítnutí léku

Mydriáza oboustranná Myóza oboustranná Pomůcky k podávání léků do oka Aplikace léků do oka - držení víček Oko a slzné kanálky Stavba oka Průřez okem a měkkými tkáněmi

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít