Ošetřovatelské postupy

 ? 

Zpracování krve na transfuzním oddělení etapa

Odběr krve a její zpracování se provádí na transfuzním oddělení. Příprava materiálu, vlastní odběr a zpracování krve podléhá standardizaci.

Pomůcky:

 • centrifugy
 • váhy
 • separátor krevních složek
 • ruční svářecí kleště
 • PC pro přenos záznamů zpracování

Postup:

 • klidová fáze – 60 minut
 • kontrola neporušenosti vaků
 • sejmutí čárových kódů
 • uložení odběrových vaků do kyvet a jejich vyvážení
 • centrifugace v chlazených centrifugách – 22 °C, cca 3000 ot./min, 13 minut
 • vložení odběrové soupravy do separátoru krevních složek
 • přetlačení jednotlivých složek krve – plazmy a erytrocytů do příslušných vaků odběrové soupravy pomocí automatického lisu
 • oddělení jednotlivých transfuzních přípravků tepelnou svářečkou
 • vytvoření segmentů u vaků s erytrocyty pro účely předtransfuzních vyšetření – zkoušky kompatibility
 • šokové zmrazení plazmy na -70 °C, 45 minut
 • resuspenzní roztoky pro transfuzní přípravky (protisrážlivý, výživný a konzervační roztok):
  • vak pro plnou krev: 63 ml CPD (citrát, fosfát, dextróza)
  • vak pro erytrocyty: Sagmanitol 100 ml (dextróza, chlorid sodný, manitol, adenin)
  • vak pro plazmu: bez roztoku

Centrifuga na odběrové vaky Automatický lis – zpracování krve Segmentování hadiček na transfuzním vaku Chladicí box na erytrocyty Mrazicí box na plazmu Komorový mrazicí box pro uskladnění plazmy Příprava odběrových vaků s krví na centrifugaci Zpracování krve na transfuzním oddělení

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít