Ošetřovatelské postupy

 ? 

PODÁVÁNÍ INFUZÍ etapa

Infuze je vpravení většího množství tekutiny do organismu parenterálním přístupem.

Účel:

 • diagnostický
 • léčebný
  • udržení nebo vyrovnání vodní a elektrolytové rovnováhy
  • zajištění energetických potřeb organismu
  • úprava acidobazické rovnováhy
  • vyvolání osmotické diurézy
  • doplnění objemu krve
  • nosič léků
  • dodání iontů a léků rozpustných ve vodě

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • naordinovaný infuzní roztok
 • ordinované léky
 • infuzní souprava
 • infuzní stojan
 • spojovací hadička
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • desinfekční roztok
 • pomůcky k zajištění žilního vstupu
 • stříkačka s 10 ml fyziologického roztoku
 • zátka nebo mandrén k uzavření i.v. vstupu
 • event. infuzní pumpa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vyprázdnění
 • vhodná poloha
 • signalizační zařízení v dosahu
 • vhodné místo k venepunkci

Popis výkonu:

 • dodržíme předepsaný čas podání léků
 • infuzi připravujeme těsně před podáním
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • provedeme dezinfekci vstupu do infuzního roztoku, zkontrolujeme čirost a průhlednost infuzní směsi
 • dle ordinace lékaře aplikujeme do infuzního roztoku léky
 • promícháme infuzní roztok s přidanými léky
 • infuzní láhev označíme jménem pacienta, číslem pokoje a lůžka , dle ordinace lékaře dobou kapání infuze a aplikované léky
 • zavedeme převodovou soupravu do infuzní lahve nebo vaku
 • uzavřeme tlačku, otočíme infuzi dnem vzhůru a vytvoříme hladinku v Martinově bance
 • otevřeme tlačku a vypustíme vzduch z infuzní soupravy a spojovací hadičky
 • připravíme pomůcky k zavedení periferního žilního katetru, případně k podání infuze do již zavedeného periferního nebo centrálního žilního katetru
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme požadovanou polohu
 • provedeme dezinfekci spojovacího setu, propláchneme fyziologickým roztokem a napojíme infuzní soupravu a otevřeme tlačku
 • nastavíme počet kapek dle ordinace lékaře
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv reakce infuzi zastavíme a informujeme lékaře
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem případně razítkem
 • při ukončení infuze uzavřeme infuzní soupravu tlačkou
 • zajistíme žilní vstup (proplach fyziologickým roztokem) a uzavřeme zátkou
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • celkové
  • alergická reakce na podaný lék
  • oběhové přetížení organismu
  • embolie
  • bakteriemie, sepse
 • místní
  • ruptura žilní stěny
  • paravenozní aplikace infuze
  • zánět v místě žilního vstupu (flebitida)
  • neprůchodnost kanyly z důvodu krevní sraženiny
  • zpomalení nebo zastavení přívodu roztoku

Infúzní pumpa Infúzní pumpa s vakem Periferní žilní kanyla Infuzní pumpa Manipulace s infuzním setem Antibiotika v infuzním roztoku Proplach žilního vstupu

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít