? 

Perkutánní transhepatální cholangiografie (PTC) etapa

PTC – perkutánní transhepatální cholangiografieje zobrazení intrahepatálních žlučovodů po jejich naplnění kontrastní látkou a zavedení zevní drenáže žlučových cest (PTD). Dnes se jako samostatná vyšetřovací metoda bez následné drenáže neprovádí, je nahrazena šetrnějšími metodami (CT, UZ, magnetická rezonance). 

Indikace

  • drenáž žlučových cest při jejich kompletním uzávěru (tumory)
Kontraindikace
  • alergie na kontrastní látku
  • nespolupráce pacienta

Příprava na vyšetření

Psychická: vysvětlit průběh a význam vyšetření

Somatická: odběr krve na INR, pacient musí být nalačno, 8 hodin před vyšetřením nebude jíst a 2 hodiny pít, ani kouřit. Před vyšetřením se zavede kanyla do periferní žíly

Průběh vyšetření

Vpichem vedeným přes kůži do jater se napíchne intrahepatální žlučovod. Pod skiaskopickou kontrolou se touto cestou aplikuje kontrastní látka. Pak následuje zavedení drénu nebo stentu.

Ošetření po výkonu

Po výkonu je pacient hospitalizován na standardním lůžku, sleduje se krvácení v místě vpichu, fyziologické funkce, obtíže pacienta, především bolest v jaterní krajině a odvod z drénu. PTD se proplachuje 20 – 50 ml F 1/1 po 6 hodinách a denně převazuje jako chirurgická rána.

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 8. dubna 2020 03:48