Každá skupina vyšetřovacích metod je rozčleněna do menších celků a rozpracována v podobě informací o jednotlivých vyšetřovacích metodách. V textech je kladen důraz na vysvětlení podstaty vyšetření. Je uvedena příprava pacienta k vyšetření a soubor ošetřovatelských intervencí nezbytných po vyšetření pacienta.

Jednotlivé vyšetřovací metody jsou v programu propojeny s lékařskými diagnózami do funkčních celků, které umožňují studujícím orientovat se v diagnostice chorob.

 

 

 

 

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Nápověda

Diagnostika - Vyšetřovací metody 

NápovědaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 8. března 2021 16:27