Diagnostika - Vyšetřovací metody

Každá skupina vyšetřovacích metod je rozčleněna do menších celků a rozpracována v podobě informací o jednotlivých vyšetřovacích metodách. V textech je kladen důraz na vysvětlení podstaty vyšetření. Je uvedena příprava pacienta k vyšetření a soubor ošetřovatelských intervencí nezbytných po vyšetření pacienta.

Jednotlivé vyšetřovací metody jsou v programu propojeny s lékařskými diagnózami do funkčních celků, které umožňují studujícím orientovat se v diagnostice chorob.

 

 

 

 

loga
Zavřít