? 

Sternální etapa

Definice

Sternální punkce je nabodnutí hrudní kosti. Místem vpichu je nejčastěji hrudní kost ve výši 2. až 3. žebra nebo, zejména u dětí, rukojeť kosti hrudní.

Účel

Je většinou pouze diagnostický – zjišťuje se struktura a množství krevních elementů v kostní dřeni (nemoci červené a bílé krevní složky – makrocytární anemie, leukemie, pancytopenie, leukopenie, plazmocytom, dlouhodobá leukocytóza, polékový útlum kostní dřeně, útlum kostní dřeně po radioterapii nebo léčbě cytostatiky).

Poloha nemocného

 • pacient při sternální punkci zaujímá polohu vleže, rovně na zádech na rovné podložce, svlečený do poloviny těla

Výkon se provádí ambulantně nebo v rámci vyšetřovacího programu v průběhu hospitalizace.

Aktivity sestry/asistenta před vyšetřením

Psychická příprava pacienta

 • vysvětli pacientovi princip, podstatu vyšetření
 • vysvětli pacientovi význam a nutnost vyšetření, objasni přípravu a průběh vyšetření
 • seznam pacienta s chováním po vyšetření
 • získej od pacienta informovaný souhlas s výkonem
 • zmírňuj obavy pacienta vhodnou komunikací. Zjisti anamnestické údaje týkající se projevů alergie
 • sděl pacientovi, kdy a kde se bude výkon provádět (na lůžku, na vyšetřovně), kdo bude výkonu přítomen (lékař, sestra). Informuj pacienta, jak dlouho bude výkon trvat (15-20 minut)
 • upozorni pacienta, co může po dobu punkce očekávat
 • nepříjemný pocit štípnutí při provádění lokální anestezie
 • nepříjemný pocit při pronikání jehly
 • bolestivost při nasávání dřeně (doporuč pacientovi přidržet se okrajů lůžka, zabráníme tak nepříjemné obranné reakci)

Fyzická příprava

 • zhodnoť celkový stav pacienta
 • změř pacientovi fyziologické funkce (TK, P)
 • zabezpeč hygienu místa vpichu
 • informuj pacienta, aby měl vyprázdněný močový měchýř
 • zajisti oholení místa vpichu u mužů, pokud je třeba
 • zajisti pevný základ lůžka a polohu pacienta

Připrav pomůcky k výkonu

pomůcky na přípravu sterilního stolku

 • na sterilní plochu – perforovaná rouška nebo dvě neperforované, sterilní operační plášť, sterilní rukavice pro lékaře a sestru, tampóny, jehla příslušné velikosti k lokální anestezii, 2 kusy 10ml stříkaček, punkční sterilní jehla (skládá se ze tří částí – kanyly, mandrénu a posunovatelného jezdce, který slouží k nastavení požadované délky kanyly)
 • na nesterilní plochu – operační čepice, ústenka, dezinfekční roztok, podávkové kleště, lokální anestetikum (Mesocain 1%), 2 emitní misky, kontejner na použité jehly, náplast, odmaštěná podložní sklíčka (4-5 kusů), roztírací sklíčko se zabroušenými hranami, nůžky, sterilní fyziologický roztok, dokumentace, průvodky

Aktivity sestry/asistenta během výkonu

 • zkontroluj připravené pomůcky
 • zhodnoť současný stav pacienta, zmírni jeho případné obavy
 • zajisti vyšetřovací polohu pacienta (vleže na zádech, tvrdá podložka)
 • dokonale očisti místo vpichu, proveď odmaštění (u mužů vyholení)
 • proveď dezinfekci kůže (místa vpichu)
 • zajisti podmínky pro omytí rukou lékaře a oblečení sterilních rukavic
 • asistuj při provádění lokální anestezie, nasaj anestetikum
 • asistuj při manipulaci s punkční jehlou (nastavení délky kanyly). Po dosažení vrcholu účinku anestetika (10 minut), redezinfikuj místo vpichu
 • asistuj při zavádění punkční jehly (jehla se zavádí buď kolmo, nebo pod úhlem 45 stupňů, po odstranění mandrénu se na konus kanyly nasadí 10ml stříkačka)
 • komunikuj s pacientem a uklidňuj ho při nasávání kostní dřeně (bolestivost)
 • všímej si celkového stavu (bolest, pocení, slabost)
 • někdy lékař chce po prvním nasátí kostní dřeně sterilní fyziologický roztok na zředění a znovu pak ještě nasává dřeň
 • po sundání stříkačky lékař zasune zpět mandrén a vyjme punkční jehlu
 • přelep místo vpichu sterilním krytím (tampón a leukopor)
 • zajisti provedení  nátěru dřeně na podložní sklíčka
 • zajisti odeslání materiálu na vyšetření

Aktivity sestry/asistenta po vyšetření

 • ulož pacienta po vyšetření do polohy vleže a doporuč asi 1-2 hodiny odpočívat v klidu na lůžku
 • zaznamenávej nepříjemné pocity a stavy pacienta po vyšetření
 • sleduj fyziologické funkce. Sleduj celkový stav pacienta
 • pravidelně kontroluj a zaznamenávej jakékoliv změny místa vpichu (krvácení z místa vpichu, tvorba hematomu, citlivost místa vpichu), a to několik dnů po vyšetření
 • zajisti dezinfekci použitých pomůcek
 • sleduj bolestivost, dle ordinace aplikuj analgetika
 • zaznamenej výkon do dokumentace

Komplikace

 • alergie na lokální anestetikum
 • alergie na kožní antiseptikum
 • krvácení
 • hematom
 • zanesení infekce
 • nabodnutí aortálního oblouku

Poznámka

Průvodka mimo základní údaje musí obsahovat hodnoty posledního krevního obrazu s diferenciálem.

Místo vpichu sternální punkce Sternální punkce - nátěr na sklíčko Kostní dřeň Punkční jehla Punkční jehla pro sternální punkci

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 11:17