? 

EMG – elektromyografie etapa

EMG je pomocná elektrofyziologická metoda, která se zabývá hodnocením funkčního stavu periferních nervů a příčně pruhovaných svalů. Používá se hlavně v neurologii při diagnostice degenerativních chorob kosterních svalů, zánětlivých chorob kosterních svalů a  svalových obrn.

Cílem EMG vyšetření je

  • rozlišit od sebe poruchy svalové, poruchy nervosvalového přenosu, poruchy periferně neurální a poruchy centrálního typu
  • stanovit stupeň poškození, akutnost či chronicitu
  • zjistit lokalizaci postižení v rámci periferního neuronu
  • rozhodnout o indikaci k chirurgické intervenci
  • dynamicky sledovat postižení svalu a periferního nervového systému v čase

Příprava na vyšetření

Pouze vysvětlit nemocnému důvod vyšetření, žádná speciální příprava není nutná.
Jen při použití povrchových kožních elektrod se kůže odmašťuje a používá se vodivý gel.

Průběh vyšetření 

Vyšetření se provádí pomocí elektromyografu, který má 1, 2, až 4 kanály, kterými lze snímat akční potenciály z jednoho svalu nebo několika svalů najednou.

Zpracovaný signál vidíme na digitálním osciloskopu, tj. obrazovce elektromyografu.
EMG vyšetření je nástavbou na kvalitní neurologické vyšetření a je nezbytné je hodnotit vždy ve vztahu ke klinickému nálezu.

Vyšetření se provádí v dostatečně vytopené místnosti vleže na lehátku nebo v polosedě v křesle za maximální možné relaxace nemocného.

Ke snímání svalové aktivity, evokované svalové odpovědi nebo evokovaného senzitivního potenciálu se používají snímací elektrody jehlové a kožní.

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 20. ledna 2021 04:17