? 

Kožní test PRICK etapa

  • doplňující diagnostická metoda u dětí s astma bronchiale
  • informuje o pohotovosti ve vztahu k alergenům
  • nediagnostikuje však astma samé

Test spočívá v aplikaci diagnostických  alergenů do kůže předloktí dítěte a následném sledování kožní reakce.
Diagnostické alergeny se aplikují v přesném pořadí, vždy po jedné kapce, maximálně 12 alergenů. Po 15 minutách lékař odečítá výsledek tak, že měří velikost jednotlivých pupenů, ne velikost zarudnutí.

Negativním výsledkem je stav, kdy nedojde k vytvoření pupenu nebo průměr pupenu nepřesáhne 3 mm.

O pozitivní výsledek se jedná tehdy, když se vytvoří pupen, jehož průměr je  o 3mm a více větší než průměr pupenu negativní kontroly.

Základní testovací sada se skládá z těchto inhalovaných alergenů:

Pyly – traviny, břízovité stromy, obilniny, pelyněk

Roztoče

Pes

Kočka

Plísně – Alternaria, Cladosporium

Negativní kontrola

Pozitivní kontrola

Pozitivní kontrolou je Kodein, negativní fyziologický roztok.

Negativní kontrola informuje o celkově přehnané reakci organizmu, k čemuž je nutné přihlédnout při odečítání reakcí na alergeny.

Je-li minimální či žádná reakce na pozitivní kontrolu, vypovídá to o celkově sníženém reagování kůže na alergeny, s čímž se můžeme setkat např. u atopiků.

Kožní test PRICK

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links úterý 24. listopadu 2020 10:17