? 

Oční pozadí etapa

Definice

Oftalmoskopie je vyšetření při kterém lékař posuzuje sítnici, cévnatku a místo výstupu očního nervu. Provádí se metodou přímé a nepřímé oftalmoskopie.

Postup vyšetření

přímá oftalmoskopie

Lékař používá ruční přímý oftalmoskop. Oční pozadí sleduje přímo zorničkou pacienta ze vzdálenosti 5–7cm před okem pacienta. Pozorovaný obraz je přímý, 14krát zvětšený. Hodnotí se změny na papile zrakového nervu, nález na sítnici a cévách sítnice. K lepšímu vyšetření perifernější části může vyšetřovaný měnit pohled.

nepřímá oftalmoskopie

Vyšetření se provádí v temné místnosti pomocí binokulárního nepřímého oftalmoskopu, který si lékař nasazuje na hlavu. Vyšetření se provádí v arteficiální mydriáze (rozšíření zornic). Používá se k podrobnějšímu vyšetření sklivce a sítnice.

laserová oftalmoskopie

Oční pozadí se osvětluje laserovým paprskem, který je snímán a zobrazuje se na obrazovce počítače.

Příprava před vyšetřením

přímá oftalmoskopie

  • žádná

nepřímá oftalmoskopie

  • 30 minut před vyšetřením se kapou do očí mydriatika (na rozšíření zornice) dle zvyklosti pracoviště
  • nesmí se kapat pacientovi s glaukomem
laserová oftalmoskopie
  • žádná

Sledování po výkonu (pouze po nepřímé oftalmoskopii)

  • doporučeno neřídit motorová vozidla z důvodu zhoršeného vidění
  • vhodný je doprovod domů další osobou

Oftalmoskop Oční pozadí při diabetické makulopatii Oftalmoskop na vyšetření očního pozadí Oční pozadí - fyziologický nález na levém oku Fyziologický nález - pravé oko

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 3. prosince 2020 21:11