? 

Vyšetření sluchového ústrojí etapa

Fyzikální vyšetření

 • pohmatem a pohledem si všímáme jakýchkoli anomálií, zánětlivých změn atd. na ušním boltci a zevního zvukovodu
 • poklepem zjišťujeme bolestivé reakce a typ zvuku

Otoskopie

Pomůcky: ušní zrcátko (velikost se volí podle zvukovodu), ušní štětičky, ušní pinzeta, sonda, k osvětlení se používá čelní reflektor

 • vyšetření zvukovodu, bubínku a popřípadě středouší
 • protože osa zvukovodu je esovitě prohnutá, je nutné ji vyrovnat tahem za ušní boltec vzad a vzhůru u dospělých, vzad a dolů u dětí

Příprava klienta:

 • psychická (vysvětlení výkonu)

Péče o klienta po výkonu:

 • není nutná

Vyšetření pomocí řeči

 • provádí se plným hlasem nebo šepotem, v nehlučné, nejméně 6 m dlouhé místnosti
 • při vyšetření se používá slov obsahujících hlásky s nízkými (hluboce znějící slova s u), středními (ve slovech shledáváme a, o) a vysokými formanty (slova obsahující i, e a sykavky)
 • při vyšetření nemocný stojí vyšetřovaným uchem k lékaři
 • druhé ucho musí být vyřazeno ucpáním zvukovodu přímo prstem nebo vtlačením tragu
 • normální sluch: nemocný slyší hlasitou řeč na vzdálenost větší než 10 metrů a jemný šepot na vzdálenost větší než 6 metrů

Příprava klienta:

 • psychická (vysvětlení výkonu)

Péče o klienta po výkonu:

 • není nutná

Vyšetření ladičkami

 • umožňují rozlišit převodní a percepční nedoslýchavost
 • zkoušky jsou založeny na srovnání délky slyšení kostním a vzdušným vedením

Weberova zkouška (W)

 • nazvučenou ladičku stavíme patkou do střední čáry hlavy, zpravidla na temeno, a ptáme se nemocného, ve kterém uchu tón slyší
 • jestliže lateralizuje do lépe slyšícího, jde o percepční poruchu ucha horšího
 • jestliže lateralizuje do ucha hůře slyšícího, pak jde o převodní vadu tohoto ucha
 • při souměrném sluchu vyšetřovaný nelateralizuje do žádného ucha

Rinneho zkouška (R)

 • srovnává slyšení kostního a vzdušného vedení téhož ucha
 • zdravé ucho slyší déle ladičku před zvukovodem než po přiložení na planum mastoideum; stejně je tomu u percepční nedoslýchavosti
 • naopak u převodní nedoslýchavosti středního a těžšího stupně slyší nemocný déle kostním vedením

Schwabachova zkouška (Sch)

 • srovnává délku kostního slyšení nemocného a lékaře (má-li lékař normální sluch)
 • slyší-li nemocný ladičku stejně dlouho z planum mastoideum jako lékař, pak je Schwabachova zkouška normální

Příprava klienta:

 • psychická (vysvětlení výkonu)

Péče o klienta po výkonu:

 • není nutná

Audiometrie

 • jedná se o kvantitativní vyšetření sluchu
 • provádí se pomocí přístroje zvaného audiometr
 • vyšetření se provádí v tzv. tichých komorách, které jsou odhlučněny od zvuků přicházejících zvenčí
 • výsledky měření se zaznamenávají zvlášť pro obě uši
 • a) tónová audiometrie
  • cílem vyšetření je vyhledání sluchového prahu u nemocného; je subjektivní
  • klient má přiložené sluchátko, a když slyší první tón, stiskne signalizační zařízení nebo zvedne ruku
  • vyšetření lze provést u dětí mentálně zdravých od 3 let
 • b) slovní audiometrie
  • obdobné vyšetření jako u tónové audiometrie, rozdíl je v tom, že místo tónů se používají slova (slova v různé intenzitě)
  • vyšetřením lze odlišit centrální a periferní poruchu sluchu

Příprava klienta:

 • psychická (vysvětlení vyšetření - je nutná dobrá spolupráce s klientem)

Péče o klienta po výkonu:

 • není nutná

Tympanometrie

 • měří přímo mechanické a akustické vlastnosti bubínku a nepřímo středoušního transformačního systému pomocí odrazu zvuku
 • v podstatě se měří poddajnost bubínku a tlakové poměry ve středouší, vyšetřením zjišťuje stav převodního systému a funkce Eustachovy trubice

Příprava klienta:

 • psychická (vysvětlení vyšetření)

Péče o klienta po výkonu:

 • není nutná

Čelní reflektor Ušní zrcátka Ladička Ušní pinzeta Základní nástroje pro ORL vyšetření Stavba ucha Zevní ucho Otoskopie

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links úterý 24. listopadu 2020 10:43