? 

Optická koherenční tomografie OCT etapa

  • nekontaktní a neinvazivní zobrazovací metoda
  • znázorňuje biologické tkáně v příčném průřezu obdobně jako ultrazvukové vyšetření
  • zobrazuje vrstvu nervových vláken terče zrakového nervu a vláken sítnice
  • slouží k upřesnění diagnózy sítnice a zrakového nervu
  • příprava nemocného není nutná, v některých případech se před vyšetřením aplikují léky rozšiřující zornici

Optická koherenční tomografie – výsledek vyšetření Optická koherenční tomografie – přístroj Optická koherenční tomografie

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 27. ledna 2021 04:18