Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Fluorescenční angiografie etapa

  • vyšetření očního pozadí pomocí kontrastní látky, která je podávána intravenózně
  • kontrastní látkou je nejčastěji fluorescein nebo indocyaninová zeleň
  • kontrastní látka se krevním oběhem dostane do cév uvnitř oka – sítnice nebo duhovky
  • obraz cévního systému oka je zachycen na fotografii speciální digitální kamerou
  • vyšetření se využívá k diagnostice cévních onemocnění sítnice, např.: diabetické retinopatie, okluze arteriálního nebo venózního řečiště, vrozeného nebo získaného degenerativního onemocnění sítnice, nitroočních nádorů

Příprava a opatření po vyšetření:

  • pacient před zákrokem podepisuje informovaný souhlas s výkonem
  • podání premedikace – antihistaminika
  • před vyšetřením se aplikují léky rozšiřující zornici
  • po vyšetření má nemocný rozostřené vidění, nesmí řídit motorové vozidlo do doby, než odezní účinek léků rozšiřujících zornici

Fluorescenční angiografie – výsledek vyšetření Fundus kamera – přístroj k vyšetření fluorescenční angiografie

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít