Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s chronickou glomerulonefritidou etapa

Anamnéza odebrána 1. den hospitalizace.

54letý muž pan Bronislav byl odeslán z  nefrologické ambulance k hospitalizaci na interní oddělení standardní ošetřovatelské jednotky pro chronickou glomerulonefritidu –  t.č. aktivita po prodělané chřipce – vysoká proteinurie, pokles renálních funkcí, k nasazení pulzní imunosupresivní terapie.

Ostatní lékařské diagnózy

 • Hypertenze II.
 • Hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie
 • Obesitas

Během 14 dnů pro pracovní vytížení a problémy ve firmě prodělal chřipku, kterou léčil antipyretiky, současně užíval léky ordinované v nefrologické ambulanci. Pro narůstající otoky DK, zvyšující se únavu a nechutenství navštívil v pátek nefrologa, k hospitalizaci se dostavil až v pondělí po dořešení firemních závazků.

Má kladný vztah k jídlu, jí velmi rád, redukční dietu nedodržuje. Vypije 3 kávy během dne, dopřeje si pivo, víno, počet cigaret omezil na 7 ks/24 hod. Denní příjem tekutin udává asi 1700-2000 ml.

Ledviny jsou poklepově nebolestivé, udává nepříjemný pocit tíže v bedrech, ale bolest v zádech ne.

Nyní je unaven, slabý, pociťuje apatii, obává se selhání funkce ledvin a náhlé dialýzy. Nikdy aktivně nesportoval, je spíše kavárenský typ, miluje cestování.

Noc před hospitalizací pospával, cítil nervozitu a obavy z budoucnosti. Hypnotika neužívá.

Nosí brýle na čtení. Jiné problémy neudává.

Nemocný udává, že za ty roky je dobře informován o svém zdravotním stavu a  léčbě, kterou dodržuje (farmaka). Protože ho ale  nic nebolí a měl pouze nález v moči (5 let stabilní), nabyl představy, že mu nic nehrozí a podcenil životosprávu a doporučení nefrologa.

Bydlí se svou tolerantní ženou a dcerou v rodinném domku. Manželství hodnotí jako harmonické, s manželkou mají tři dospělé, provdané děti.

Při přijetí:

 • TK: 200/120 mm Hg
 • P :70/min.
 • D: 20/min., při chůzi do schodů se zadýchává
 • TT: 36,8 °C
 • Hmotnost: 102 kg
 • Výška: 165 cm
 • BMI: 37,5

Farmakologická léčba

 • Imunosupresivní léčba i.v.
 • Antihypertenziva
 • Hypolipidemika
 • Diuretika
 • Ketoanaloga

Hodnoty biochemického vyšetření krve:

urea 16,9 mmol/l

kreatinin 292 m mol / l

Iontogram: K 4,2 mmol/l,  Na 139 mmol/l, Cl 107 mmol/l

Albumin 28 g/l

Cholesterol  9 mmol/l,  TG  3,09 mmol/l

PCO2 – 3,57, BE – 4,4

FW- 60/90

Hodnoty vyšetření moči

Moč celkově: bílkovina 4+, krev 2+, hlen 1, krystaly 1

Bílkovina v moči  kvantitativně  - 10 g/24 hod

Clearence – GF 0,63 ml/s

Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření končetin Test instrumentálních všedních činností Test ošetřovatelské zátěže Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Bradenové stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Knollova stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Nortonové stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Waterlowova škála Škála k hodnocení rizika vzniku žilní trombózy Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení rizika pádu Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení nutričního stavu pacienta Záznam hodnocení bolesti

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít