Kazuistiky cvičné

Cvičné kazuistiky jsou také rozděleny do čtyř základních oblastí klinické praxe: chirurgie, vnitřního lékařství, pediatrie a psychiatrie. Text však není rozčleněn do jednotlivých oblastí lidských potřeb. Je ucelený a popisuje stav pacienta s ohledem na typické projevy daného onemocnění. Tento typ kazuistik dává studentům možnost samostatně pracovat s informacemi, vyhledávat jednotlivé, nedostatečně saturované potřeby pacientů, přiřazovat k nim z daných oblastí ošetřovatelské diagnózy a následně vypracovat plán péče.

Student si v modulu testuje svoje znalosti z ošetřovatelské diagnostiky a plánování ošetřovatelské péče. Dle zjištěných problémů pacienta může z nabídky ošetřovatelských diagnóz vybrat ty, které vyjadřují daný problém. Program vyhodnotí správnost volby přiřazené ošetřovatelské diagnózy. V dalším kroku student může u již vybrané ošetřovatelské diagnózy zaškrtáváním vybrat ošetřovatelské intervence, které považuje u pacienta za důležité. Program mu rovněž nabídne vyhodnocení, zda plánoval intervence správně. Správné odpovědi program vyznačí zeleným zaškrtnutím, chybné červeným křížkem.

Tímto postupem se student učí plánovat ošetřovatelskou péči a volit správné kroky v oblasti intervencí. Přestože program má značné možnosti vyhodnotit činnosti studenta v oblasti plánování ošetřovatelské péče, zůstává role odborné učitelky nezastupitelná.

loga
Zavřít