Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta se systémovým lupus erytematodes etapa

31letý pacient byl přeložen z infekčního oddělení, kde byl hospitalizován pro subfebrilie a zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Infekční hepatitida byla vyloučena. Nyní je 5. den hospitalizován na interním oddělení, kde byla provedena vyšetření a potvrzena diagnóza systémový lupus erytematodes.
Pacient splňuje klasifikační kritéria pro diagnózu SLE (erytém v obličeji, fotosenzitivita, artritida, pozitivní protilátky ANA/IF, anti DS DNA). Dle výsledků vyšetření byla zahájena léčba kortikoidy.

Doposud nebyl vážně nemocný, udává, že v loňském roce pouze přechodil chřipku. Kouří asi 20 cigaret denně, alkohol pije jen příležitostně.

Pacient má dietu č. 4 (s omezením tuků), forma stravy je normální. Stěžuje si na nechutenství. Vypije asi 1,5 litru tekutin, pocit žízně nemá.

Kůže je spíše suchá, na těle má pacient červené skvrny a v obličeji splývající erytém. Na pravé ruce má 2. den zavedenou periferní žilní kanylu, dostává infuze s kortikoidy, hodnocení dle Madona 0.

Má problémy s vyprazdňováním stolice, 2. den má průjem. Močení je bez obtíží.

Pacient si stěžuje na ranní ztuhlost a bolesti obou zápěstí, loktů i kolen. Svalové bolesti nemá, pohybuje se bez větších obtíží. Vyžaduje dopomoc s ranní hygienou, oblékáním, stěžuje si na bolesti a ztuhlost celého těla.

Má problémy s usínáním, v noci se několikrát vzbudí. Ráno se cítí unavený a nevyspalý. Snaží se spát během dne, po obědě.

Žije s partnerkou, má 2 malé děti. Rodina má zájem o jeho zdravotní stav. V současné době je nezaměstnaný.

Pacient je depresivní, plačtivý, má obavy z budoucnosti a vývoje onemocnění. Vadí mu zejména erytém v obličeji, neví, jak na něj budou reagovat děti.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít