Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte etapa

7letý chlapec byl na doporučení ambulantního psychiatra přijat k vyšetření v rámci hospitalizace  na dětském  oddělení PL .

Dítě je v trvalé péči babičky, matce bylo před dvěma lety soudně odebráno pro opakované zanedbávání a známky psychického a fyzického  týrání. Dle výpovědi babičky se dcera (matka chlapce) po rozchodu s partnerem stala závislou na alkoholu a drogách, přestala se o dítě zajímat, neposkytovala mu dostatečnou péči, zanedbávala jej, často na dítě křičela, v afektu chlapce bila. Často byl dlouhé hodiny v postýlce bez povšimnutí. Snažila se zprvu dceři domlouvat, pomáhat jí, chlapce si často brala k sobě.
Dcera nereagovala na intervence, nabídku odborné pomoci ani nátlak rodiny, proto babička v součinnosti s oddělením péče o dítě sociálního odboru iniciovala  řízení ve věci odebrání dítěte z péče matky a trestní oznámení.

Dítě je od 5 let v péči psychiatra pro pravidelné noční i denní pomočování, tiky, sebepoškozování (vytrhávání vlasů, škrábání po těle), úzkostné, plačtivé stavy, regresivní a stereotypní chování.
Byla vyloučena mentální retardace nebo organické poškození CNS.

V posledním období se i přes trvalou medikaci stav zhoršil, chlapec jevil známky regrese, nekomunikoval, byl apatický, stěžoval si na bolesti břicha, hlavy, měl nauzeu (somatické onemocnění bylo vyloučeno), ve škole byl naopak agresivní vůči ostatním dětem, fyzicky napadal spolužáky. Opakovaně měl záchvaty vzteku, byl emočně velmi labilní.

Při přijetí je chlapec bázlivý, má strach z cizího prostředí, z cizích lidí. Odmítá verbálně komunikovat, občas hovoří s babičkou. Jeho psychomotorika je utlumená, pokud je ponechán o samotě nečinně sedí, je apatický nebo se stereotypně kýve. Při vyšetření nespolupracuje, pasivně rezistuje, je klidný bez známek agrese. Je orientován všemi kvalitami. Komunikuje sporadicky, vyhýbá se očnímu kontaktu. K hospitalizaci se staví odmítavě, po chvíli prohlašuje, že je mu to jedno. V prvních hodinách na oddělení se vyhýbá kontaktům s ostatními, nemluví, většinou sedí, hledí z okna. Nabídky kontaktu ze strany personálu ignoruje. Občas jsou znatelné projevy intrapsychické tenze (psychomotorický neklid, tiky, okusování nehtů). Chuť k jídlu má dostatečnou, jedl a pil dostatečně. Usíná bez potíží, v noci se nebudí, ráno většinou pomočený. Nyní si nestěžuje na bolesti ani jiné nepříjemné subjektivní příznaky.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít