Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s depresivní poruchou etapa

49letá pacientka poprvé hospitalizována na psychiatrické klinice s diagnózou: středně těžká depresivní fáze.

Vztah k návykovým látkám: nekuřačka, alkohol nepije, drogy neužívá, káva 2x denně

Úrazy, operace hlavy, bezvědomí ve vztahu k diagnóze: neguje

Důvod přijetí dle klienta: dlouhodobé zhoršení nálady, chronické poruchy spánku, obavy z budoucnosti

Fyzikální vyšetření sestrou

 • Celkový vzhled, úprava a čistota zevnějšku: klientka je čistá, upravená, dbá na svůj zevnějšek
 • Tělesná hmotnost, výška: hmotnost – 48 kg; výška – 154 cm; BMI – 20,2
 • Dutina ústní: klientka má svůj chrup a pravidelně o něj pečuje, sliznice dutiny ústní růžová, zvlhčená
 • Sluch, zrak:  sluch bez obtíží, zrak bez obtíží
 • Fyziologické funkce: TK 100/60 mm Hg, P 72/min., TT 36,6 °C, D 16/min.
 • Stav kůže, sliznic, vlasů, nehtů: kůže bez nápadností, kožní turgor přiměřený,  vlasy upravené, nehty čisté, upravené
 • Bolest: klientka udává chronické bolesti zad a kloubů pro osteoporózu
 • Alergie: léky – penicilinová ATB, Prothazin

Hodnocení psychického stavu a jeho změn

 • Psychomotorika: v normě
 • Vědomí: plně při vědomí
 • Sebehodnocení: lítostivá, smutná, bezmocná
 • Orientace místem, časem, osobou: klientka je orientovaná všemi kvalitami
 • Vnímání reality:  realitu vnímá adekvátně
 • Pozornost a paměť: klientka udává zhoršené soustředění
 • Myšlení a řeč: bez nápadností
 • Emoce a nálada: depresivní nálada, plačtivost, vystupňovaná úzkost, stavy beznaděje, smutku a nejistoty
 • Nutkavost: klientka neudává nutkavé myšlenky
 • Riziko ublížení sobě nebo svému okolí: suicidální tendence – myšlenky na sebevraždu několikrát za život, pokus 1x, a to bezprostředně před hospitalizací. Nyní, v prostředí léčebny, tyto tendence neudává, cítí se zde lépe.

Pacientka se od roku 1998 léčí pro osteoporózu, má časté intenzivní bolesti v zádech a kloubů, léčí se na ortopedii, neurologii, užívá trvale medikaci.

Psychické problémy se začaly projevovat v roce 2000, kdy byl klientce uznán částečný invalidní důchod pro osteoporózu, těžko si sháněla práci na několik hodin.Vztahy s manželem i dětmi se zhoršily. Klientka udává, že v té době si začala připadat neschopná, celkově zbytečná a neatraktivní. Postupně se trvale  zhoršila nálada, zesílily pocity nejistoty, strach z budoucnosti, objevily se suicidální myšlenky. Navštívila psychiatra, vedena v ambulantním zařízení pro deprese, kam docházela pravidelně.

Nyní  všechny manželské neshody vyvrcholily tím, že se klientka dozvěděla, že manžel má jinou, mladší partnerku, která s ním otěhotněla. Chtěla podat žádost o rozvod, manžel nesouhlasil. Neví, pro kterou se má rozhodnout, obě má rád. Klientka psychickou zátěž neunesla a pokusila se o sebevraždu – požila větší dávku anxiolytik, analgetik, množství nebylo pro organizmus závažně toxické.

Byla přijata na uzavřené oddělení Psychiatrické klinky FN HK s diagnózou středně těžká depresivní fáze. Během pobytu se projevuje zdrženlivě, uzavřeně, působí rezignovaně. Kontakty s ostatními sama nevyhledává, na oslovení reaguje vlídně, přátelsky.

Pacientka má vleklé potíže s nechutenstvím, do jídla se musí nutit prakticky od doby začátku svých psychických problémů. Chtěla by svou výživu upravit, snaží se o to v průběhu léčby. Nejraději má bílé maso (ryby, drůbež) a brambory. Denně vypije 2,5 l tekutin.

Od začátku psychických potíží zhubla 8 kg, nyní je hmotnost již delší dobu stabilní.

Klientka je soběstačná ve všech základních potřebách. Pravidelně vykonává hygienu, je čistá, upravená, dbá na svůj zevnějšek. Nepoužívá žádné kompenzační pomůcky. Na oddělení se snaží zapojit do terapeutického programu – navštěvuje pracovní terapii, arteterapii, biblioterapii, léčebnou tělesnou výchovu.

Pacientka spí 4,5 hodiny v noci, zhoršeně usíná a brzy ráno se probouzí, pociťuje úzkosti, nepříjemné myšlenky. Přes den se cítí unavená. Snaží se situaci zvládat s minimem hypnotik, odpoledne většinou vzhledem k únavě z nevyspání na 1-2 hodiny usne.

Celkově v projevu dominuje smutek, lítostivost, plačtivost, která se střídá s apatií a bezmocí. Cítí se opuštěná, osamělá. Velmi ji trápí situace v partnerském vztahu, pociťuje lítost nad nepovedeným manželstvím, stesk po spokojených letech v minulosti. Má intenzivní pocity viny. Pacientka má dobrý vztah se svou dcerou, která ji na oddělení často navštěvuje.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít