Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní laryngitidou etapa

Na oddělení dětské ORL je dnes v noci přijímán 11ti měsíční chlapec společně s matkou. Dítě má zhoršené dýchání ve formě inspiračního stridoru a suchý dráždivý kašel, je plačtivé. Podle sdělení matky chlapec večer stravu odmítal, neměl zájem o hru, byl unavený a neklidný, špatně usínal.

Stav výživy chlapce je dobrý, bez příznaků dehydratace. Léky trvale neužívá, alergiemi netrpí. Jeho tělesná teplota je v normě, nosí pleny. Matka je rozrušená, nemá zkušenost se současným stavem dítěte.

Lékařská diagnóza

Laryngitis acuta subglottica

Laryngitis acuta subglottica Nepřímá laryngoskopie u dítěte Priessnitzův zábal u dítěte se zánětem hrtanu Nebulizátor u lůžka dítěte Léky podávané dětem se zánětem hrtanu Léky podávané dětem se zánětem hrtanu

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít