Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s plicní embolií etapa

Pacientka, 68 let, přijata na JIP s diagnózou masivní plicní embolizace.

Při přijetí je při vědomí, s těžkou klidovou dušností, bledá, cyanotická, studeně opocená. Udává bolest za sternem, vykašlává krvavé sputum. Je neklidná, úzkostná, dominuje strach ze smrti.

Od dcery bylo zjištěno, že už v minulosti pacientka prodělala plicní infarkt. Trpí opakovanými záněty hlubokého žilního systému, hypercholesterolemií, hypertenzí. Užívá prý dlouhodobě antikoagulancia a má zájem o opatření, která mohou zlepšit jej zdravotní stav. Je obézní, dietní opatření není schopna dlouhodobě dodržet.

Fyziologické funkce

TK 90/50 mm Hg

P 160/min

D 28/min

TT 36.9 °C

Saturace 84 %

Diuréza 6 ml/1 hod.

Kůže a sliznice jsou bez patologických eflorescencí

Smyslové vnímání – hůře slyší

Pacientka byla uložena na lůžko do vysoké Fowlerovy polohy, napojena na monitor. Byla zavedena centrální žilní kanyla, kterou byla podána antikoagulační terapie, oxygenoterapie, léky na podporu hemodynamiky, analgosedace,  prováděna hydratace a úprava vnitřního prostředí. Zaveden permanentní katétr k měření hodinové diurézy.

Ordinovaná vyšetření

APTT každých 6 hod

ASTRUP z arteriální krve každých 6 hod

D-dimery

EKG, RTG srdce a plic

Ventilační a perfuzní scan

Měření CVT  po  6 hodinách

Bilance tekutin + hodinová diuréza

Centrální rozvod kyslíku Průtokoměry Kyslíková maska s mikronebulizátorem Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Periferní žilní kanyla Monitor pro sledování životních funkcí

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít