Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta se závislostí na alkoholu etapa

49letý muž nastoupil na vlastní žádost první  odvykací  léčbu  v Léčebně návykových nemocí.

V žádosti uvádí jako hlavní motivaci k léčbě narůstající problémy v rodině (manželka požádá o rozvod, pokud klient nenastoupí léčbu), v zaměstnání (opakující se absence) a zhoršení zdravotního stavu. V posledním roce prodělal akutní pankreatitidu, lékař jej upozornil na souvislost s alkoholem, doporučil mu ústavní léčbu, kterou pacient odmítl.

Pacient trpí chronickými zažívacími potížemi, nechutenstvím, zhubnul za poslední rok 6 kg. Denní příjem tekutin je nedostatečný, kolem 1 l. Cítí se bez energie, vyčerpaný, namáhá ho každá tělesná aktivita, proto se jí vyhýbá. Pozoruje také poruchy pozornosti, soustředění i paměti.

Ráno  mívá třes rukou, cítí palpitace, návaly horka. Poslední dny před přijetím abstinoval.
Při příjmu je orientován, verbální projev je srozumitelný, přiměřený. Psychomotorické tempo pomalejší. Cítí úzkost, nejistotu, vnitřní neklid, bušení srdce, pocit tlaku v břiše, třes rukou. Působí pasivním, rezignovaným dojmem. Má problémy s usínáním, byl zvyklý na alkohol před spaním. Pacient je v sebeobsluze plně soběstačný.

Od léčby očekává zlepšení fyzického i psychického stavu, chce abstinovat, nejen kvůli rodině. Uvědomuje si, že to bude náročný a dlouhý proces.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít