Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky chronickou renální insuficiencí etapa

Pacientka 48 let, vdaná, bezdětná. Od dětství byla často nemocná, hlavně těžké angíny a opakované glomerulonefritidy. Postupně docházelo ke zhoršování renálních funkcí až k jejich úplnému selhání. Od 39 let je zařazena v chronickém dialyzačním programu, nejprve formou peritoneální dialýzy, kterou dobře zvládala doma, nyní musela být pro komplikace převedena na hemodialýzu. Na interní oddělení byla přijata pro horečnatý stav.

Pacientka je při přijetí při vědomí, plačtivá, bojí se, co s ní bude. Stěžuje si na intenzivní bolest hlavy, nauzeu, potravu proto skoro nepřijímá. Cítí se unavená, malátná. Kůže a sliznice jsou suché, což je způsobeno restrikcí tekutin –  500ml/24 hod.

V séru zjištěny zvýšené hodnoty CRP, kyseliny močové, kreatininu a kalia. V krevním obraze snížený počet erytrocytů a hemoglobinu.

Pacientka byla uložena na lůžko standardního oddělení, polohu zaujímá aktivní. Byl zaveden periferní žilní katétr na levé předloktí, aplikována analgetika a antibiotika dle ordinace lékaře. Odběry na biochemické vyšetření jsou ordinovány denně, odběr hemokultur při vzestupu TT nad 38 °C, hmotnost sledovat denně.

Hemodialýza 3x týdně na 4 hodiny, na dialyzační centrum pacientku odveze zřízenec.

Screeningové vyšetření

Výška 167 cm

Hmotnost 52 kg

TK 180/110 mm Hg

P 110/min.

D 22/min.

TT 38,6 °C

Kůže a sliznice jsou suché

Smyslové vnímání neporušené

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít