Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s vředovou chorobou žaludku etapa

Anamnéza odebrána 2. den hospitalizace.

Na standardní interní oddělení přijat 50letý podnikatel pan Václav s akutní bolestí v epigastriu a nechutenstvím. Po gastroskopickém vyšetření stanovena diagnóza vředové choroby žaludku pod antrem. Jedná se o první vzplanutí. Pravděpodobnou příčinou je stres, nepravidelný režim, nedodržování zásad životosprávy. Před 5 lety provedena apendektomie, jinak vážněji nestonal. Je nekuřák.

Pacient v tuto chvíli informace o onemocnění nemá (není poučen), ale je to člověk, který spolupracuje, o informace má zájem, chce je získat, aby se jimi nyní i po odeznění potíží mohl řídit.

Pacient vypije 1,5–2 litry tekutin denně, nejraději pije čistou vodu a ovocné šťávy. Alkohol pije příležitostně, černou kávu jednou denně. Má přísně šetřící dietu a klidový režim v rámci oddělení.

V době vzplanutí vředové choroby je stolice průjmovitá. Stolice je 4-5krát denně, je řídké konzistence, neformovaného charakteru, normální barvy bez příměsí.

Bolest začala 4 dny před přijetím do nemocnice a s každou novou atakou byla intenzivnější. V době bolestí zaujímá  polohu  na boku s pokrčenými koleny přitaženými k tělu, která mu přináší úlevu.

Pacientovi byla při příjmu zavedena flexila na PHK, předloktí. Místo flexily je klidné, nebolestivé, bez známek zánětu. Flexila je průchodná, funkční.

Pacient se kromě svého pracovního vytížení věnuje aktivně sportu. Hraje fotbal, hokej, jezdí na kole a lyžuje. Dále se věnuje počítačům, rád čte knihy s touto problematikou, pravidelně také čte noviny.

Při příjmu:

 • TK: 120/80 mm Hg
 • P: 82, pravidelný
 • D: 19
 • TT: 37,2
 • výška: 180 cm
 • váha: 70 kg
 • BMI index   = 21, 60

Při vědomí, orientovaný, spolupracuje.

Farmakologická léčba

 • F 1/1 500ml
 • Antacida
 • Blokátory H2 receptorů
 • Inhibitor vodíkové pumpy

Provedená vyšetření

 • gastroskopie
 • odběr biopsie na Helicobacter pylori – průkaz negativní
 • stolice na OK – negativní
 • KO – negativní
 • FW – 10/20
 • Biochemické vyšetření krve – negativní

Denní záznam bolesti podle Melzacka Jednoduchá deskriptivní škála bolesti Mapa bolesti podle M. S. Margolese Melzackova škála bolesti Numerická škála bolesti Škála výrazů obličeje pro měření intenzity bolesti Záznam hodnocení bolesti

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít