Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky po náhradě aortální chlopně etapa

Pacientka L. V., 59 let.

Pacientka  byla přijata na kardiochirurgickou kliniku fakultní nemocnice k plánované operaci – náhrada aortální chlopně.

4. den hospitalizace, 3. pooperační den

Základní diagnóza

Stenóza aortální chlopně

Levostranná kardiální insuficience

Hyperlipoproteinemie

Farmakologická anamnéza

Antiagregancia, antihypertenziva, antikoagulancia, antiarytmika, analgetika.

Rodinná anamnéza nevýznamná. V mládí opakované angíny, stav po APE, fraktuře kosti holenní. Alergii neudává, je nekuřačka. Subjektivně se pacientka cítí bez obtíží, dušnost neguje. Dolní končetiny jsou bez otoků, kůže narůžovělá, sliznice bez cyanózy, pacientka se nepotí. Žádnou dietu nedodržuje, preferuje bezmasá jídla. Hmotnost 75 kg, výška 170 cm, BMI – 26,0, TK – 120/70 mm Hg, pulz – 70/min, TT – 36,5 °C.

Nyní je pacientka 3. den po operaci, přeložena z intermediální jednotky. Má zavedený centrální katétr do podklíčkové žíly, jinak je bez vstupů.

Pacientka nemá poruchu polykání, protézu nemá. Dietu má šetřící, jídlo přijímá per os.
Nemá ještě chuť k jídlu, jí málo. Protože nemá pocit žízně, pije málo, kolem 1 litru. Má ráda pramenitou vodu. Těší se na domácí stravu.

Doma pacientka problémy s vyprazdňováním nemá, obstipací netrpí. Nyní je třetí pooperační den, na stolici ještě nebyla. S močením obtíže neudává. Vyprazdňuje se na WC.

Pacientka se nepotí, bez odéru.

V domácím prostředí volný čas tráví aktivně, má ráda ruční práce a práci na zahrádce. Nyní se cítí unavená, omezená v pohybu, nebaví ji zatím ani četba. S fyzioterapeutkou provádí dechovou rehabilitaci a jednoduché kondiční cviky.

Doma spí průměrně 9 hodin v noci, přes den asi půl hodiny po obědě. Někdy mívá problémy s usínáním. V nemocnici spí špatně, často se v noci budí, ruší ji bolest a nemocniční provoz. Ale je ráda, že už je na oddělení, kde je větší klid.

Pacientka je plně informovaná o svém zdravotním stavu od lékaře, informace jí nechybí. Sluch má dobrý, brýle nosí na dálku a na čtení. Je komunikativní, má bohatou slovní zásobu, své potřeby dovede specifikovat.

Pacientka se hodnotí jako optimista. Depresemi ani úzkostí před operací netrpěla. Nyní je v důchodu, věří, že se plně uzdraví a pojede do lázní.

Pacientka je vdaná, bydlí v rodinném domě v malém městě. Má dvě vdané dcery. Rodina se pravidelně informuje o zdravotním stavu pacientky a paní pravidelně navštěvují. Sociální izolací netrpí.

Pacientka malé problémy zvládá sama. Pokud  má řešit náročnou situaci, pomáhá jí rodina, zejména starší dcera.
Za nejvyšší hodnotu považuje zdraví.

Pacientka má vlastní chrup. Kožní turgor je normální, bez lézí a dekubitů. Operační rána je bez známek zánětu, byly odstraněny hrudní drény. Centrální žilní katétr má zavedený 3. den, dle Madonna hodnocený stupněm 0.

Pacientka se cítí unavená, má sníženou chuť k jídlu. Bolest udává při odkašlávání a v místě operační rány. Bolest hodnotí stupněm 5, po podání analgetik stupněm 2-3.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít