Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s astma bronchiale etapa

Pacientka 36 let, přijata na interní oddělení s diagnózou astma bronchiale. Dle manžela se léčí již 8 let. Pravidelně dochází na kontroly k praktickému lékaři a do plicní poradny. Dosud měla záchvat asi 2 x do měsíce, vždy ve stresu nebo při změně počasí. Používala kapesní inhalátor, po dvou dávkách dušnost obvykle ustoupila. Nyní jsou záchvaty velmi časté, objevují se i denně. Dnes dušnost po aplikaci obvyklé dávky léku neustoupila, stále se prohlubovala, proto manžel musel zavolat RZP.

Při přijetí nelze odebrat ošetřovatelskou anamnézu. Pacientka je výrazně dušná, má suchý kašel, zaujímá ortoptickou polohu. Je úzkostná, neklidná, bledá, unavená.

Screeningové vyšetření

TK 140/80

D 25/min

P 136/min

TT 37,1 °C

Saturace kyslíkem 82 %

Kůže vlhká, opocená, sliznice vlhké, bez patologických změn

Terapie

oxygenoterapie, bronchodilatační infuze, kortikoidy i.v.

Ordinovány odběry krve a moči standard + ASTRUP

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít