Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u dítěte s cystickou fibrózou etapa

Na oddělení větších dětí Dětské kliniky FN HK byla přijata 13letá dívka k opakované hospitalizaci s diagnózou cystická fibróza.

Důvodem k přijetí bylo zhoršení stavu – v průběhu předešlého dne se u pacientky objevila silná dušnost, dráždivý kašel, nauzea, později masivní zvracení a subfebrilie.

Anamnestická data byla odebrána 3. den hospitalizace.

Souhrn lékařských diagnóz

  • Cystická fibróza
  • Exacerbace chronické bronchitidy při základním onemocnění
  • Kolonizace Pseudomonasaeruginosa
  • Chronická respirační insuficience
  • Vomitus – incipientní dehydratace

Anamnestické údaje

Dívka je z druhého fyziologického těhotenství, porod i poporodní období bez komplikací. Kojena  do čtvrtého měsíce,  prospívala adekvátně.  Psychomotorický vývoj odpovídal normě.

Po přechodu na umělou stravu trpěla chronickou rýmou, postupně se objevilo stále zřetelnější obtížné dýchání nosem. V sedmém měsíci pro tyto potíže hospitalizována na ORL klinice, kde se objevilo podezření na diagnózu CF (objemné stolice, trvající subfebrilie, ztížené dýchání, kultivační nález). Po následném přeložení na kojenecké oddělení byla potním testem potvrzena diagnóza CF a zahájena léčba.

V předškolním věku trpěla častými respiračními infekty, objevily se stavy dehydratace, křeče. V tomto období byla opakovaně dlouhodobě hospitalizována, byla nutná izolace z dětského kolektivu, poté se vyskytovaly infekce mírnějšího průběhu.

Po nástupu školní docházky docházelo stále častěji k exacerbacím základního onemocnění, dítě trpělo častými bronchopneumoniemi s febrilními stavy. V posledních letech je hospitalizována minimálně dvakrát ročně pro udržovací léčbu, akutní infekty s těžším průběhem a dušností, většinou je nutná eradikační léčba pro pozitivní kultivace (Pseudomonasaeruginosa, Burkholderiacepacia).

Průběh současné hospitalizace

Pacientka velmi dobře spolupracuje v léčbě, o své nemoci je edukována, její přístup je aktivní a zodpovědný. Sleduje odbornou literaturu i webové stránky klubu nemocných CF.

Její znalosti o etiologii i prognóze onemocnění jsou na velmi dobré úrovni. Výborně ovládá inhalační techniku, samostatně denně provádí doporučenou fyzioterapii, užívá léky dle ordinace lékaře. Své onemocnění sleduje a naučila se rozpoznávat varovné příznaky.

Pacientka se snaží jíst pestrou vysokokalorickou stravu, občas přidává mezi jídly sippingové doplňky. Denně vypije cca 2 litry tekutin. V době hospitalizace trpí nechutenstvím, většinou sní jen půlku porce, popíjí ovšem přípravky enterální výživy, z nabízených příchutí jí nevyhovuje pouze jedna. Pacientka v domácím prostředí i během hospitalizace trpí intermitentními průjmy. Často má v souvislosti s jídlem bolesti břicha, zvláště po tučnější stravě. Hmotnost se za poslední dva měsíce snížila o 3 kg.

Inhalace dávkovaného aerosolu  s využitím spaceru Inhalace dětí s cystickou fibrózou Inhalace dětského pacienta s cystickou fibrózou Respirační fyzioterapie v léčbě CF s využitím flutteru

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít