Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta po koronarografii etapa

Lékařské diagnózy

 • ICHS
 • Arteriální hypertenze II. stupně

Terapie

 • Karditonikum   nemá být kardiotonikum?
 • Antikoagulancia
 • Antihypertenzivum
 • Diuretikum

Dietoterapie

 • racionální

Monitoring

 • TK, P každé 2 hodiny po dobu 8 hodin (poté 2krát denně)
 • Kontrola třísla
 • Kontrola dodržování léčebného režimu

VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ V RÁMCI PŘÍPRAVY KE KORONAROGRAFII

 • Hematologické vyšetření krve – krevní obraz
 • Hemokoagulační vyšetření krve – INR, APTT
 • Biochemické vyšetření krve – urea, kreatinin, Na, K, Cl, ALT, AST, AP, GMT, glykemie
 • EKG

Záznam informací z rozhovoru s nemocným

Pacientka A. N. byla přijata na interní kardiologické oddělení k plánovanému výkonu – koronarografii. Pacientka je zde hospitalizovaná opakovaně, předešlé hospitalizace byly obvykle akutní pro bolesti na hrudi. Při poslední hospitalizaci se rozhodlo o provedení plánované koronarogroafie. Pacientka byla poučena lékařem o přípravě, průběhu a péči po vyšetření. Den před vyšetřením proběhly odběry krve (hematologické, biochemické vyšetření), EKG, pacientka byla znovu poučena o přijímání stravy a tekutin, bylo připraveno místo vpichu (oholení třísel).

Pacientka je nyní 3. den hospitalizovaná, 1. den po výkonu. Paní je 63 let, žije s manželem, oba jsou v důchodu, žijí v rodinném domku.

Pacientka se dnes necítí ,,ve své kůži“, vadí jí omezená pohyblivost a upoutání na lůžku vlivem léčebného režimu (pacientka musí dolní končetinu držet v extenzi a zachovávat klidový režim na lůžku). Pacientce nečiní potíže nařízení dodržovat.

Dietu žádnou nedodržuje, snaží se vést zdraví způsob života. Nyní jí ale vadí poloha, v které je nucena jíst, proto dnes nejí celé porce a nemá takovou chuť k jídlu.

Pacientka je nucena se dnes vyprazdňovat na lůžku za použití podložní mísy. Na stolici byla před dvěma dny, doma se pacientka vyprazdňovala každý den.

Paní si stěžuje na porušený spánek, obvykle spí na břiše. Ráno se cítila unavená, nevyspalá. Pacientka je vlivem léčebného režimu upoutaná na lůžko, je poučena a nařízení dodržuje. Komprese z třísla bude odstraněna dnes v 12.00 hodin (24 hodin po výkonu). Pacientka je plně soběstačná v rámci lůžka, potřebuje dopomoc při hygieně, vyprazdňování a jídle.

Pacientka nosí brýle, které používá a jež jí plně vyhovují. Brýle má nyní nasazeny.

Pacientka má na LHK zaveden periferní žilní katétr, který nejeví známky zánětu (Madon O), je plně funkční. V pravém třísle je místo vpichu kryto sterilním krytím s kompresivním obvazem. Obvaz je suchý a nekrvácí.
Paní udává bolestivost pravého třísla (viz Management bolesti).

Management bolesti

Lokalizace : v místě vpichu

Propagace: -

Intenzita: č. 2

Charakteristika: nedokáže charakterizovat

Co bolest vyvolává / zvyšuje?: neví

Co bolest snižuje (relaxační techniky, úlevová poloha, analgetika)?: bolest lze snést, proto ji nijak neřeší

Jak dlouhý je účinek analgetik?: -

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít