Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta po apendektomii (laparotomická) etapa

Lékařské diagnózy

 • Chronická apendicitida – st. po klasické apendektomii
 • DM – II. typu – PAD
 • Art. hypertenze
 • St. po hysterektomii s adnexetomií r. 2005

Terapie

 • Perorální antidiabetika
 • Antihypertenzivum
 • Analgetikum
 • Antihistaminika
 • Hypnotika

Dietoterapie

 • diabetická

Monitoring

 • Krevní tlak – 3krát denně
 • Glykemie – 3krát denně

Záznam informací z rozhovoru s pacientem

Paní N. J. je 60 let. Sedm měsíců si stěžuje na bolesti v pravém podbřišku. Byla vyšetřena gynekologem, urologem s negativními nálezy. Při RTG pasáži GIT byla diagnostikována chronická apendicitida, byla doporučena klasická apendektomie.

Hospitalizovaná je 4. den, nyní je 3. pooperační den.

Pacientka se dnes cítí dobře, těší se domů. Dodržování doporučení lékařů a zdravotních sester jí nečinní potíže.

Pacientka dodržuje diabetickou dietu. Denně vypije 2 litry čajů, minerálních vod, které střídá. Černou kávu ani alkohol nepije.

Kůže a sliznice jsou dostatečně hydratované, pacientka udává pouze suchou kůži na dlaních rukou. Zde kůži ošetřuje mastnými krémy.

Problémy s vylučováním moči či stolice pacientka neudává. Moč i stolice mají normální vzhled, jsou bez patologických příměsí. Na toaletu si dojde sama bez pomoci. Dnes byla poprvé od operace na stolici.

Pacientka má pocit dostatečné životní energie. Netrpí žádným onemocněním bránícím v pohybové aktivitě. Pacientka je plně soběstačná, chůze je v mírném předklonu se stlačením operační rány.

V nemocnici se jí špatně usíná, je jí horko a ruší ji klimatizace. Dnes jí lékař naordinoval hypnotika.
Pacientka je dalekozraká, používá dioptrické brýle. Brýle má na nočním stolku. Poslední dobou udává zhoršení zraku, rodina ji již objednala k lékaři.

Pacientka je vdaná, žije s rodinou v rodinném domku. Již několik let je v důchodu. S rodinou vychází dobře, nejsou zde žádné vážné problémy.

Stres zvládá lehce a sama.

Stav chrupu vzhledem k věku je dobrý, užívá dolní zubní protézu, která jí vyhovuje. Stomatologa navštěvuje 2krát ročně.

Pacientka je po laparotomicky provedené apendektomii, operační rána je klidná, bez známek infekce – hojí se per primam. Rána je denně převazována (dezinfekce, suché sterilní krytí).

Pacientka je alergická na pyly a ovocné stromy. Jako alergická reakce se objeví senná rýma. Od potíží jí pomohou antihistaminika.

Bolest operační rány cítí pouze při pohybu. Na škále od 0 do 10 bolest ohodnotila číslem 4. Analgetika neužívá. Z lůžka vstává přes bok. Chůze je mírně v předklonu a se stlačením operační rány (viz management bolesti).

Management bolesti

Lokalizace: v místě operační rány

Propagace: -

Intenzita: č. 4

Charakteristika: ostrá, pnoucí

Co bolest vyvolává / zvyšuje?: pohyb

Co bolest snižuje (relaxační techniky, úlevová poloha, analgetika)?: úlevová poloha – při chůzi mírný předklon, na lůžku na P boku; stlačení op. rány; analgetika neužívá

Jak dlouhý je účinek analgetik?: -

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít