Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u novorozence se sepsí a následnou meningitidou etapa

Rodinná anamnéza

Dítě z druhého fyziologického těhotenství. Těhotenství proběhlo bez komplikací. Matka, otec i starší sourozenec zdrávi.

Osobní anamnéza

Spontánní porod ve 39. týdnu těhotenství, plodová voda čirá, bezprostřední poporodní adaptace bez komplikací.

Apgar skóre 10 - 10 – 10, porodní hmotnost 2 920 g, délka 49 cm.

Dítě pravidelně přikládáno k prsu, saje.

Ve stáří 36 hodin po porodu dítě začalo být neklidné, dráždivé. Matka upozornila, že dítě začíná promodrávat.

Laboratorní testy prokázaly časnou sepsi novorozence.

Dítě přeloženo na JIP pro patologické novorozence.

Biochemické vyšetření krve

 • Leukopenie 2.8 x 109/l
 • Trombocyty 116 x 109/l
 • CRP 60 mg/l

Mikrobiologické vyšetření

 • Výtěr z pupku – ß-hemolytický streptokok B sk.
 • Žaludeční aspirát – Stafylokokus aureus
 • Výtěr ze zvukovodu - ß-hemolytický streptokok B sk.
 • Hemokultivace - ß-hemolytický streptokok B sk.
 • Lumbální punkce - likvor - ß-hemolytický streptokok B sk.

Stav dítěte po příjmu na JIP (36 hod. po porodu)

Dítě je neklidné, dráždivé, subfebrilní. Dýchá spontánně, bez potřeby oxygenoterapie, mírná tachypnoe, ojediněle naznačen grunting. Dobře prokrvené, je naznačen nazelenalý kolorit kůže. Hydratace a svalový tonus přiměřený. Hlava mezocefalická, velká fontanela 2 x 1cm, klidná, oční štěrbiny bez patologického nálezu.

Hmotnost 2 720 g.

Na základě lumbální punkce prokázána meningitida.

Neurologický nález

 • Dítě dráždivé
 • Bolestivě reaguje
 • Křeče 0
 • Reflexy výbavné

Terapie

 • Vysokodávkovaná ATB i.v. (kanilace pupečníku)
 • Antitrombin (na základě koagulopatie)
 • Imunoglobuliny

Stav dítěte 40 hod. po porodu

 • Endotracheální inkubace pro tendenci k hyperkapnii s apnoickou pauzou
 • Podány katecholaminy
 • Energetická potřeba organizmu zajištěna parenterální cestou

4. den života se stav dítěte zlepšil

 • Ukončeno podávání vysoce dávkovaných ATB i.v.
 • Pokračuje podávání ATB i.m.
 • Kanilace pupečníku ex.
 • Extubace (proběhla bez komplikací)
 • Katecholaminy ex.
 • Výživa ŽML (ženské mléko) 5 ml po třech hodinách nazogastrickou sondou

7. den života - stav dítěte se postupně upravil

 • ATB i.m. dokončit
 • Nazogastrická sonda odstraněna
 • Výživa ŽML – krmeno stříkačkou, pije s chutí
 • Postupně zvyšovat dávky krmení, hospitalizovat matku, zahájit kojení

30. den života - současný stav

Dítě hospitalizované i s matkou na kojeneckém oddělení nemocnice. (matka přijata 14. den hospitalizace dítěte). Dítě má naplánované opakované neurologické vyšetření a vyšetření EEG a ultrazvuk mozku.

Je afebrilní, dobře prokrvené, eupnoické, spavé. Přetrvávají manipulační třesy, jsou mírnější a méně časté. Je však stále dráždivější, často reaguje Morovým reflexem. Úchopový reflex horních končetin výbavný, mírná hypotonie, spastická paréza dolních končetin s lehčími flekčními kontrakturami. Probíhá šetrná rehabilitace, cílem je protažení kontraktur. Fyzioterapeut matku se zaučuje.

Dítě je plně kojené, přiměřeně přibývá na váze (nynější hmotnost 3 285 g). Močí přiměřeně, moč bez patologických příměsí. Stolice odpovídá kojenému dítěti, trpí meteorizmem. Kůže čistá, bez patologických projevů. Pupeční jizva klidná, zhojená.

Kontrolní diagnostika

 • Ultrazvuk srdce, mozku
 • EEG
 • Oční vyšetření
 • Ortopedická kontrola

Terapie

 • Vitaminy skupiny B,D, K 1x denně ráno
 • Karminativum, deflatulans (ke každému jídlu)
 • Pyrinitolum 1x denně ráno
 • Nootropikum 1x denně ráno

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít