Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s dg. diabetes mellitus II. typu etapa

Lékařské diagnózy

 • DM II. typu na inzulinu - osmnáct let
 • Stav po amputaci PDK ve stehně před pěti lety
 • Defekt malíku LDK
 • Chronické selhání ledvin, NS
 • Chronická renální insuficience na podkladě diabetické neuropatie - dialyzována deset let
 • Chronické ICHS – EF 35 %, stav po IM před dvěma lety
 • Mitrální insuficience hemodynamicky málo významná
 • Arteriální hypertenze
 • Polyartritida
 • Stav po krvácení z GIT před sedmi lety

Terapie

Antibiotika

Vazodilatancia

Antiagragancia

Antihypertenziva, beta-blokátory

Antiulerosa

Glukokortikoidy

Analgetika

Humánní inzulin (rychle působící)

Převaz defektu malíku LDK 1x denně – proplach peroxidem, obklad Betadine 1:10

Dietoterapie

 • diabetická dieta č.9

Monitoring

 • Glykemie 3x denně
 • Krevní tlak, pulz 1x denně
 • P+V denně

Záznam informací z rozhovoru s pacientem

Paní S. B., 79 let, je pacientkou v chronickém dialyzačním programu. Léčí se s  DM 2. typu. Nyní přijata k vazodilatační infuzní terapii a eventuálně k arteriografii a PTA (perkutánní transluminální angioplastika) pro měsíc trvající defekt na malíku levé dolní končetiny.

V posledním roce neprodělala žádné nachlazení, pouze před měsícem se odřela o koberec na malíku LDK.

Pacientka si stěžuje na snížený pocit hladu, jí velmi malé porce jídla, protože nemá hlad. Denně může vypít do 0,5 l tekutin, což je její povolená denní norma při zařazení v dialyzačním programu. Nejraději pije čaj nebo minerální vody. Za poslední rok pozoruje pomalý úbytek hmotnosti, snížila se i chuť k jídlu.

Kůže je jemná, pergamenová, lehce se poraní. Hojení i drobných ran je velmi špatné, protrahované. Pahýl po amputaci PDK ve stehně není stále úplně zhojen. Přetrvává  mírná dehiscence, se serózní sekrecí. Na patě LDK se nachází dekubit po nekrektomii, který se ošetřuje obklady s Betadine (1:10). Na malíku LDK je měsíc trvající defekt zasahující do podkoží, se žlutavým povlakem a zarudnutím okolí. Na PHK je zaveden periferní žilní katétr, který nejeví známky infekce. Hodnocení dle Madona = 0 (M = 0).

Pacientka se vyprazdňuje na lůžku na podložní mísu. Nemočí vůbec, dle slov pacientky pouze ,,… pár kapek večer“. Na dialyzační program dochází pravidelně 3x týdně již deset let. Má pocit, že se potí přiměřeně.

Paní S. B. si stěžuje na nedostatek životní energie. Necvičí. Volný čas tráví četbou, případně jen leží a přemýšlí nebo musí myslet pouze na bolest.

Sama se pohybuje jen na lůžku, při hygieně potřebuje dopomoc sestry. Doma je dcera, která jí pomáhá s denními aktivitami. K přemístění využívá pojízdné křeslo.

Sebepéče: (kód funkční úrovně 0-5)

 • Schopnost najíst se – 0
 • Schopnost okoupat se – 4
 • Schopnost dojít si na toaletu – 5
 • Schopnost obléknout se – 3
 • Schopnost nakoupit si – 5
 • Schopnost umýt se – 3
 • Celkový pohyb – 4
 • Pohyb na lůžku – 2
 • Schopnost uvařit si – 5
 • Udržovat domácnost - 5

CELKOVÁ HODNOTA: 4

Během spánku se pacientka pro bolest často budí. Ráno se cítí nevyspalá a neodpočatá. Pospává i během dne. Léky na spaní neužívá. Žádné zvyklosti s usínáním nemá.

Na levé ucho neslyší, na pravé používá naslouchadlo. Brýle nosí pacientka na dálku i nablízko.

Cítí se ,,mizerně“, sužuje ji bolest, trápí ji smutek. Nechce o tom hovořit. Se změnou vzhledu svého těla se již vyrovnala. V náročných životních situacích si pomáhá sama, důležitá rozhodnutí dělá s dcerou. Lépe se cítí s rodinou a vnoučaty. Má ráda veselí.

Pacientka bydlí u dcery, kde má samostatný pokoj.  Dcera je v důchodu – pacientka není během dne sama. Pacientka je vdova.

Během života neměla žádné gynekologické problémy. První menstruaci dostala ve 13 letech, poslední v 51. Byla 3x těhotná a porodila 3 děti, dvě dcery a jednoho syna. Syn zemřel v 8. měsíci života, s jeho ztrátou se již vyrovnala. Jedna dcera zemřela před několika lety na roztroušenou sklerózu. Během nemoci o ni pečovala pacientka.

Největším stresem bylo pro pacientku onemocnění dcery a její následná smrt. Nechce o tom mluvit, pláče.

Pacientku sužuje neustálá bolest LDK (viz Management bolesti).

Management bolesti

Lokalizace: LDK

Doba, kdy bolest pociťuje: ,,… skoro furt“

Bodové ohodnocení bolesti (0-10):6-7

Zmírnění bolesti

 • analgetika injekční formou
 • DK volně spuštěná z lůžka

Doba účinku léků: bolest ustoupí asi 30 minut po podání léků a po dalších 30 minutách se znovu objeví

Charakteristika bolesti: bodavá, píchavá

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít