Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s ICHDK etapa

Lékařské diagnózy

 • Algický syndrom DK smíšené etiologie
  • ICHDK
  • Diabetická neuropatie
 • ICHDK na podkladě obliterující aterosklerózy, stav po PTA (perkutánní transluminální angioplastika) obou DK – před třinácti lety
 • Hemodynamicky výrazné krvácení do dutiny břišní při kombinované antikoagulační antiagregační terapií – před deseti lety
 • Symetrická distální senzitivní neuropatie DKK – dle neurologického vyšetření
 • Arteriální hypertenze III. st. dle WHO, izolovaná systolická hypertenze
 • ICHS – stav po IM – před třinácti lety
 • Hemodynamicky málo významná aortální stenóza a mitrální regurgitace
 • Diabetické polyneuropatie, neuropatie, retinopatie
 • Smíšená hyperlipoproteinemie
 • Hyperurikemie
 • Stav po operaci pravého oka pro glaukom

Terapie

Hypnotika

Antiulceróza, antagonista H2-receptorů

Antiagregancia

Kardiotonika

Vazodilatancia

Analgetika

Diuretika

Antihypertenziva

Antagonisté angiotensinu II

Vitaminy skupiny B

Humánní inzuliny (rychle působící, dlouho působící)

Dietoterapie

 • dieta diabetická, č.9

Monitoring

 • Krevní tlak – 3x denně
 • Glykemie – 3x denně

Záznam informací z rozhovoru s pacientem

Paní Z. A., 83 let, byla přijata na gerontometabolickou kliniku k vazodilatační infuzní terapii. Pacientka trpí aterosklerózou končetinových tepen. Osmý den hospitalizace. Pacientka je již dlouhou dobu vdova, žije s dcerou.

Pacientka je zde již potřetí hospitalizovaná, v loňském roce zde byla 2x. Má strach z infuzní terapie. Vloni při ní trpěla třesavkou, zvýšením tělesné teploty a dyspepsií. Nyní, při podání infuze, se tyto problémy zatím neobjevily.

Pacientka dodržuje diabetickou dietu. Denně vypije do 1,5 l minerálních vod, čaje nebo bílé kávy. Kůže je spíše suchá, přiměřeně k věku, sliznice jsou růžové. Dolní končetiny jsou bledé, bez ochlupení, se zhoršenou pulzací.

Vylučování moči i stolice je bez obtíží, problémy s jejich udržením nemá. Projímadla neužívá. Vyprazdňuje se sama, bez pomoci, na toaletě. Pocit nadměrného pocení neudává.

Je plně samostatná, pouze některé domácí práce, jako např. úklid schodů, za ni vykonává dcera. Chodí o holi. Pacientka je kompenzovaná – zátěž toleruje bez problémů.

Poslední dobou hůře slyší, neví, na které ucho; po propuštění si chce zajít k ušnímu lékaři. Pacientka je orientovaná všemi kvalitami.

Pacientka cítí obavy z terapie vlivem předešlé zkušenosti s ní.

Na PHK je zaveden periferní žilní katétr, bez známek zánětu. Hodnocení dle Madona = 0 (M = 0).

Podél levého žeberního oblouku se nachází pásový opar, který je ošetřen tekutým pudrem.

Stěžuje si na klaudikační bolesti, které se objevují po ujití delší vzdálenosti. Bolest obvykle ustupuje po pauze a odpočinku (viz management bolesti 1).

Dále trpí pichlavými bolestmi v oblasti pásového oparu (viz management bolesti 2). Tuto bolest označila slovem veliká a k její úlevě užívá tabletky.

Management bolesti 1

 • Lokalizace: lýtek obou DKK
 • Propagace: -
 • Intenzita: č. 5 (0-10)
 • Charakteristika: tupá, stahující
 • Co bolest vyvolává / zvyšuje?: pohyb
 • Co bolest snižuje (relaxační techniky, úlevová poloha, analgetika)?: pauza, odpočinek, analgetika
 • Jak dlouhý je účinek analgetik?: -

Management bolesti 2

 • Lokalizace: v průběhu pásového oparu (podél levého 7. žebra)
 • Propagace: -
 • Intenzita: č. 8-9 (0-10)
 • Charakteristika: píchavá
 • Co bolest vyvolává /zvyšuje?: pacientka nepozorovala výrazný vyvolávající faktor
 • Co bolest snižuje (relaxační techniky, úlevová poloha, analgetika)?: analgetika
 • Jak dlouhý je účinek analgetik?: -

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít