Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s rozvinutou Parkinsonovou chorobou etapa

Na standardní jednotku neurologického oddělení byla přijata 78letá pacientka s diagnózou Parkinsonova choroba. Pacientka je zmatená, neklidná, v lůžku leží v poloze na boku, na horních a dolních končetinách jsou patrné kontraktury, v oblasti vnějších kotníků a ramen má dekubity. Trpí inkontinencí moči i stolice. Není schopna komunikovat ani přijímat potravu, tekutiny odmítá. Hospitalizaci doporučil praktický lékař z důvodu dehydratace a podvýživy. Dosud byla v péči rodiny, dcera uvádí, že péči o matku zvládala dobře, ale ta již 14 dní odmítá jíst a pít, neví, kde se nachází, rodinu často nepoznává. S Parkinsonovou chorobou se léčí již mnoho let, asi 5 let je nesoběstačná, ležící. Příznaky demence se dle sdělení dcery rozvíjely postupně. Nejdříve ztrátu soběstačnosti těžce nesla, byla depresivní, nyní si již své situace není zřejmě vědoma. Dekubity vznikly až v posledních dnech, protože odmítá spolupracovat, netoleruje polohování, při každé manipulaci naříká.

Byla zavedena flexila za účelem aplikace výživy a tekutin, permanentní katétr pro sledování bilance tekutin, provedeny odběry biologického materiálu. Pacientce je poskytována aktivní ošetřovatelská péče.

Hodnocení při přijetí:

 • hmotnost 49 kg
 • výška 160 cm
 • BMI 19,14
 • krevní tlak 80/45
 • pulz 102
 • saturace 98%
 • tělesná teplota 36,8 °C
 • Barthelův test 0 bodů
 • Nortonové stupnice 11 bodů
 • riziko pádu 6 bodů
 • zkrácený mentální bodovací test 2 body
 • VAS nelze zhodnotit pro nespolupráci pacientky

Funkční úroveň sebepéče:

 • Schopnost najíst se 4
 • Schopnost umýt se 4
 • Schopnost vykoupat se 4
 • Schopnost upravit se 4
 • Celková pohyblivost 4
 • Schopnost dojít si na toaletu 4
 • Schopnost obléci se 4
 • Schopnost pohybu na lůžku 4

Hodnocení: pacientka je zcela závislá, s vysokým rizikem vzniku dekubitů, amentní.

Pomůcky k hygienické péči na lůžku Predilekční místa v poloze na zádech Predilekční místa v poloze na boku Predilekční místa vzniku dekubitů na trupu a končetinách Pasivní pohyby Polohování pacienta Použití polohovací podložky

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít