Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s ileofemorální flebotrombózou PDK etapa

18letá dívka byla přijata kvůli trombóze pánevních žil vpravo, bez známek plicní embolizace. Před týdnem zjistila otok pravé dolní končetiny, stěžovala si na bolest dolní končetiny a pocit tíhy. Na ultrazvukovém vyšetření byla zjištěna hluboká žilní trombóza.

Pacientka byla hospitalizována na JIP, byla provedena lokální trombolýza  se zprůchodněním žilního řečiště. Nyní je 1. den přeložena z JIP na standardní oddělení.

Pacientka dodržuje klid na lůžku. Na dolních končetinách má bandáže.

Udává alergii na Ampicilin. Během poslední doby neprodělala žádné jiné závažné onemocnění. Před 3 měsíci jí byla nasazena hormonální antikoncepce. Pacientka je kuřačka, denně vykouří asi 20 cigaret. Udává, že nevěděla, že kouření v kombinaci s hormonální antikoncepcí může přispět ke vzniku tohoto onemocnění. Nyní chce s kouřením přestat.

V současné době je bez dietního omezení, forma stravy je normální. Vypije zhruba 1-1,5 litru tekutin, nejčastěji čaj a minerálky.  Váha 67 kg, výška 168 cm, BMI 23,8.

Na pravé ruce má v loketní žíle 3. den zavedenou periferní žilní kanylu, do které je podáván Heparin dávkovačem. Hodnocení dle Madona 0.

Stěžuje si na problémy s vyprazdňováním na lůžku. Vadí jí vyprazdňování na podložní míse.

Vyžaduje dopomoc při hygieně.

Má problémy s usínáním, vadí jí nemocniční prostředí, hluk a světlo.

Sama se cítí jako optimistka, největší omezení nyní pociťuje v nedostatečném pohybu. Žije s rodiči, kteří se zajímají o její zdravotní stav a pravidelně ji navštěvují.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít