Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidou etapa

Anamnéza odebrána 2. den hospitalizace

Pacient A. N., 50 let byl přivezen rodinou na Oddělení urgentní medicíny v pondělí v podvečer pro kruté bolesti břicha v oblasti epigastria, nauzeu a opakované zvracení bez úlevy. Pacient v neděli slavil své narozeniny a ve velké míře konzumoval alkohol a tučné jídlo. Pacient má zavedený 2. den PŽK na PHK, bez známek zánětu, průchodný. Močí spontánně do močové lahve. Má klidový režim, při hygienické péči a vyprazdňování potřebuje dopomoc. Cítí se velmi unavený, zesláblý.

Pacient je ženatý, zaměstnán jako instalatér, žije s manželkou v bytě s plynovým vytápěním a možností výtahu v domě, má syna a dceru. Rád čte, sleduje sportovní programy. Se spánkem doma potíže nemá, spí obvykle 7 hodin. V nemocnici má potíže se spánkem, protože ho trápí bolesti a nauzea. Je si vědom, že bude muset změnit stravování. Pacient udává spokojený partnerský život. Svůj život hodnotí velmi optimisticky.

TK: 150/80 mm Hg
P: 100/min. pravidelný
D: 22 dechů /min.
TT: 38,5 °C
SpO2: 98 %
Hmotnost: 95 kg
Výška: 180 cm

Farmakologická anamnéza

 • neguje

Provedená vyšetření

 • anamnéza
  • dietní chyba – konzumace alkoholu v kombinaci s tučným jídlem
  • před dvěma měsíci diagnostikována cholecystolithiáza a byla mu doporučena cholecystektomie, uvažuje o ní
 • fyzikální vyšetření
  • pohled – ikterus
  • pohmat – palpační citlivost v epigastriu
 • laboratorní vyšetření krve a moči
  • krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
  • FW
  • hemokoagulace – APTT, Quickův test, INR
  • biochemické vyšetření krve - minerály Na, K, Ca, CL, Mg
  • CRP
  • urea
  • kreatinin
  • bilirubin
  • GMT - gamaglutamyltranspeptidáza
  • ALP - alkalická fosfatáza
  • ALT - alaninaminotransferáza
  • AST - asparátaminotransferáza
  • pankreatické enzymy
  • lipáza
  • sérová amyláza – S-amy
  • bílkoviny
  • celková bílkovina
  • albumin
  • glykémie
  • moč + sed
  • močová amyláza – U-amy
 • zobrazovací vyšetřovací metody
  • ultrazvukové vyšetření břicha
  • nativní RTG břicha
  • CT břicha
  • urgentní duodenoskopie s ERCP

Terapie

 • dieta nic per os
 • totální parenterální výživa
 • analgetika, spazmolytika
 • inhibitory protonové pumpy
 • antibiotika
 • léky tlumící sekreci pankreatických šťáv
 • antiemetika
 • antikoagulancia

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít