Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u nemocného s herpes zoster (= pásový opar) etapa

Na oddělení infekční kliniky byl přijat 80 letý pacient. Na této klinice je hospitalizován poprvé. Přijat z Domova důchodců. Strava přijímána v tekuté podobě- je bez zubní protézy. Na zádech výsev puchýřů různého stadia. Pruh přechází od podlopatkové oblasti do bederní části. Tělesná teplota 38°C. Pacient se cítí unavený, schvácený. Udává bolest v oblasti výsevu puchýřků. Během hospitalizace se u pacienta objevily zažívací obtíže, projevující se pálením žáhy a nechutenstvím. Změny ve vyprazdňování nenastaly. Byla zahájena lokální terapie tekutým pudrem. V levém předloktí zaveden periferní žilní vstup k podávání virostatik a kortikoidů. Analgetika jsou podávána per os. Pacientovi je podávána dieta č. 9 mletá, diabetik 2. typu na inzulínoterapii, obézní. Osobní hygiena prováděna s dopomocí v koupelně na sedačce. Pacient spolupracuje se zdravotnickým personálem, léčebný režim dodržuje.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít