Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u nemocného s maligním melanomem etapa

Na standardní oddělení byla přijata 58 letá nemocná pro povrchově se šířící maligní melanom. Přijata k plánované chemoterapeutické léčbě. Nemocná je nyní 6. den hospitalizovaná.

Nemocná má nad levou lopatkou exulcerovaný pigmentový névus o velikosti 5x2,5 cm nerovných okrajů, který jí činí značné obtíže – bolest v poloze na zádech, při pohybu a oblékání.

Klientka si stěžuje na nechutenství, za poslední 2 měsíce zhubla asi o 10kg, nyní je astenické postavy. Po aplikované léčbě ještě nezvracela, trpí ale nauzeou. Stav hydratace je přiměřený, preferuje zejména slazené tekutiny, kávu (2-3 šálky turecké kávy denně), realizována nutriční podpora Nutridrinkem 2x denně. Abusus alkoholu neguje, kuřačka (15-20 cigaret za den).

Vyprazdňování bez problémů.

Pacientka je orientovaná, smutná, o svém zdravotním stavu je informovaná. Stejně tak i rodina, maminku se snaží podporovat a často navštěvovat.
Bolest je tlumená analgetiky, exulcerovaný névus je sterilně kryt.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít