Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u dítěte se spálou (= scarlatina) etapa

Pacient, 7 let, postava a výživa přiměřená věku. Hospitalizován s matkou. Na klinice hospitalizován poprvé. Podčelistní uzliny zvětšené, na pohmat nebolestivé. Jazyk malinového vzhledu. Pacient udává bolest při polykání a bolest v krku. Je unavený a spavý. Na kůži exantém. Tělesná teplota 39 °C. Zaveden periferní žilní vstup- PHK, hřbet ruky. M:O. Podávána antipyretika, ATB. Podávána dieta č. 13, strava starších dětí. Pacient nespolupracuje s personálem, nechce dodržovat léčebný režim. Komunikuje pouze s matkou. K ostatním pacientům na oddělení se chová odměřeně a je slovně agresivní.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít