Kazuistiky cvičné

 ? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s glaukomem etapa

Pacient A. N., 55 let, je hospitalizován na oční klinice s glaukomovým záchvatem.

Pacient je 2. den hospitalizace.

Pacient byl přijat na oční kliniku FN Hradec Králové s glaukomovým záchvatem, udával silné bolesti oka a hlavy, zhoršeně viděl, oko bylo zarudlé, stěžoval si na nauzeu. Pacient se s glaukomem léčí již 5 let.

Rodinná anamnéza je bezvýznamná.

Pacient neprodělal žádná jiná závažná onemocnění, dispenzarizován je na oční klinice.

Pacient je kuřák, alkohol pije příležitostně, návykové látky neužívá. Alergii má polyvalentní – pyly, prach, roztoči, kočka, jablka, mandle.

Pacient respektuje doporučení zdravotníků, věří, že se jeho stav zlepší. Se zdravotnickým personálem spolupracuje.

Pacient diabetes mellitus nemá. Přijímá jídlo per os, je mu podávána dieta č. 3 – racionální strava. Pacient jí málo, nemá chuť k jídlu.
Tekutiny přijímá per os, upřednostňuje minerální vody, džusy. Denní příjem udává asi 1,5 litru. Je si vědom, že by měl přijímat více tekutin v menších dávkách.

Váží 80 kg, měří 182 cm, BMI = 24,3.

Vyprazdňování moči a stolice je bez problémů.

Pacient v nemocnici spí velmi špatně. Nemůže usnout a často se budí. Lékařem má naordinovaný klidový režim, přes den odpočívá. Proto si myslí, že v noci nemůže spát. Dalším důvodem je změna prostředí. Cítí se unavený.
Hypnotika nikdy neužíval, nyní dle ordinace lékaře jsou podávána.
Doma pacient problémy se spánkem nemá.

Pacient je plně orientován místem, časem i osobou. Hovoří plynule, dokáže vyjádřit své potřeby. Informace pacientovi nechybí, je dostatečně informován o svém zdravotním stavu.

Pacient žije s manželkou a dětmi v bytě. Pracuje jako zámečník.

Pacient je soběstačný, na toaletu ji dochází, hygienu zvládá sám.
Je poučen o nutnosti dodržování klidového režimu a dbá o svoji bezpečnost.

Pacient se necítí dobře. Dnes již má bolesti menší než včera, udává VAS 2-3 z důvodu vyššího nitroočního tlaku. Analgetika se nepodávají.

Pacient má zavedený periferní žilní katétr, do kterého byl aplikován Manitol pro snížení nitroočního tlaku. Protože došlo ke zmírnění obtíží, je nyní tento lék vysazen. Žilní vstup je ještě dnes ponechán.

Skip Navigation Links.

Ověření znalostí:

Zaškrtněte související ošetřovatelské diagnózy a případně také intervence () ve vybrané oblasti:

Skip Navigation Links.
Collapse aktuálníaktuální
neefektivní léčebný režim - 00078
neefektivní léčebný režim rodiny 00080
neefektivní léčebný režim komunity - 00081
zhoršené udržování domácnosti - 00098
neefektivní podpora zdraví - 00099
Collapse ke zlepšení zdravíke zlepšení zdraví
ochota ke zlepšení léčebného režimu - 00162
ochota ke zlepšení výživy - 00163
efektivní léčebný režim - 00082
hledání zdravého životního stylu - 00084

loga
Zavřít