? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s akutní apendicitidou etapa

Klientka – 24letá žena, v současné době na mateřské dovolené, dříve pracovala jako zdravotní sestra. Přijata s bolestmi břicha způsobenými akutní apendicitidou k operačnímu řešení. Hospitalizována 2. den, 1. pooperační den.

Základní diagnóza

Akutní apendicitida

Osobní anamnéza

Prodělala běžná dětská onemocnění. S ničím se neléčí. Léky pravidelně nebere, pouze antikoncepci. Žádný úraz ani nehodu nikdy neměla.
Před dvěma dny jí začaly bolesti břicha, nejprve okolo pupku, později se přesunuly do pravého podbřišku. Měla nauzeu, nezvracela. Plyny odcházely, stolici měla dvakrát, průjmovitou. Tělesná teplota axilární byla mírně zvýšená 37,5 °C, rektálně se neměřila. Pro zhoršení zdravotního stavu navštívila praktického lékaře. Byla odeslána na vyšetření na chirurgickou ambulanci, kde byla diagnostikována akutní apendicitida a rozhodnuto o operačním řešení.

Rodinná anamnéza

Rodinnou anamnézu má pacientka bezvýznamnou.

Farmakologická anamnéza

Hormonální antikoncepce

Diagnostika

Fyzikální vyšetření břicha, per rektum

UZ břicha

Vyšetření tělesné teploty – axilární, rektální

Laboratorní vyšetření: KO, biochemie krve, moči

Předoperační vyšetření – zkrácené

Terapie

Operační léčba - apendektomie

farmakoterapie

 • analgetika
 • antipyretika

dietoterapie

 • dieta č.0S čajová, O tekutá

fyzioterapie

 • časná mobilizace
 • nácvik správného vstávání z lůžka

lokální terapie

 • převazy operační rány

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ (OBJEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ)

Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou

 • Celkový vzhled, úprava zevnějšku, hygiena: vypadá  upraveně, je vidět, že o sebe dbá a pečuje, dodržuje tělesnou hygienu
 • Dutina ústní a nos: sliznice růžové, bez povlaků
 • Zuby: chrup plně sanován
 • Sluch: šepot slyší bez problémů
 • Zrak: novinové písmo přečte bez problémů
 • Pulz: 80´, pravidelný plný
 • Dýchání: pravidelné, bez slyšitelných doprovodných zvuků
 • Krevní tlak: 110/60 mm Hg
 • Schopnost uchopit předmět rukou: bez potíží, stisk ruky pevný
 • Rozsah pohybu kloubů: v plném rozsahu
 • Svalová tuhost/ pevnost: dobrá
 • Kůže: hydratovaná, suchá pouze na DKK, bez kožních lézí a bez rizika dekubitů
  • barva: bledá
 • Chůze: bez oporných pomůcek
 • Chybění částí těla: žádná část těla nechybí
 • Sebepéče
  • Schopnost najíst se: 1
  • Umýt se: 2
  • Vykoupat se: 2
  • Celkový pohyb: 2
  • Pohyb na lůžku: 0
  • Schopnost dojít si na toaletu: 2
  • Schopnost obléknout se: 2
  • Uvařit si: nehodnoceno ( hospitalizace)
  • Schopnost nakoupit si: nehodnoceno
  • Udržování domácnosti: nehodnoceno
 • Kanyly intravenózní: periferní venózní katétr na LHK, 2. den
 • Vývody, cévky: nemá
 • Nynější hmotnost: 57 kg
 • Hmotnost nahlášená: 57 kg
 • Výška: 163 cm
 • BMI:    21,50
 • Tělesná teplota: 36,1 °C
 • Alergie :  0

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Nekouří, alkohol nepije, nachlazení léčí běžnými léky volně dostupnými v lékárně. Na preventivní prohlídky k praktickému lékaři chodí pravidelně jednou za tři roky, stomatologa i gynekologa navštěvuje také pravidelně.

Výživa

Dnes pouze čajová dieta, od zítra plánovaná dieta č. 1 – kašovitá. Zatím chuť k jídlu nemá. Doma rozděluje denní příjem stravy do 4-5 částí, denně vypije přibližně dva litry tekutin, převážně minerálek a čaje, čaj preferuje ovocný.

Vylučování a výměna

Stolice je vylučována pravidelně jednou za dva dny bez potíží a bez použití projímadel. Je světle hnědé barvy, normálně formovaná, bez příměsi krve či hlenu. S močením problémy nemá, moč je čirá, světle žluté barvy. Ani s pocením žádné problémy neudává.

Aktivita - odpočinek

4.1 spánek – odpočinek Dnes v noci se příliš nevyspala, často se po operaci budila, cítí se unavená, na spaní dostala injekci, která dle jejích slov příliš neúčinkovala. V nemocnici zatím nijak neodpočívala, doma upřednostňuje aktivní odpočinek sportem. 4.2 aktivita – pohyb Fyzicky se po operaci cítí slabá. Mezi faktory bránící fyzické aktivitě zařazuje bolest (viz bod 6). Doma často jezdí na kole, pěstuje pěší turistiku, přes zimu cvičí aerobik.

Vnímání - poznávání

Je plně orientována osobou, časem i místem. Dobře chápe myšlenky i otázky. Mluví přiměřeně hlasitě, vyjadřuje se jasně, úroveň slovní zásoby je dobrá. Oční kontakt i pozornost udrží bez problémů. Potíže se sluchem ani zrakem nemá. Učení upřednostňuje mechanické, nové věci si zapamatuje bez problémů.

Vnímání sebe sama

Psychicky se cítí celkem dobře, daří se jí v osobním životě. Spoléhá sama na sebe. V náročných životních situacích jí pomáhá rodina. Je sama se sebou spokojena, svých stanovených cílů dosahuje. Je optimistka.

Vztahy

Bydlí s manželem a synem v bytě panelového domu. V rodině žádné problémy nejsou. K žádné společenské skupině se neřadí, přátel má dostatek, pocitem osamělosti netrpí. V místě bydliště má pevné a přátelské vztahy, cítí se tam dobře.

Sexualita

Menstruaci má pravidelnou, užívá hormonální antikoncepci, potrat 0. Na gynekologické prohlídky chodí pravidelně každým rokem.

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Během hospitalizace pociťuje hlavně strach z toho, jak manžel doma zvládá péči o syna, který je na matku velmi fixován. Žádnou zásadní změnu během posledních dvou let neudává, krize se nevyskytla. Při řešení problémů jí nejvíc pomáhá manžel a kamarádky, které jí jsou většinou k dispozici. Léky ani drogy neužívá, alkohol nepije.

Životní princip

Nedotazováno

Bezpečnost – ochrana

Kůži má klidnou, bez patologických změn, pouze na dolních končetinách suchou. Dekubity nemá, dle Nortonové dosahuje bodů bez rizika dekubitů. Operační rána v pravém podbřišku klidná, hojí se per primam. Na levé horní končetině má zavedený periferní žilní katétr 2. den, bez známek zánětu, sterilní krytí.

Komfort

Bolest má akutní v místě operační rány. Dle škály bolesti 0-10 udává před aplikací analgetika bolest břicha na bodě 6, po podání analgetika 2. Bolest označuje jako bodavou. Analgetika dostává injekčně dle ordinace lékaře.

Růst, vývoj

Váha je 57 kg, výška 163 cm, žádné výrazné výkyvy váhy nezaznamenala.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 13. července 2020 04:43