Kazuistiky jsou v programu řazené obdobně jako lékařské diagnózy do čtyř základních oblastí klinické praxe, a to chirurgie, vnitřního lékařství, pediatrie a psychiatrie. Kazuistiky představují problematiku jednotlivých onemocnění na konkrétních stavech dospělých i dětských pacientů. Jsou zpracované ve dvou podobách: výukové kazuistiky jsou využitelné k prezentaci učiva ve výuce, cvičné kazuistiky pak umožňují samostatnou práci studenta.

Kazuistiky výukové

Formou výukových kazuistik je stav pacienta popsán a rozpracován s ohledem na lidské potřeby ve třinácti třídách diagnostiky NANDA. Stejným způsobem jsou chronologicky uspořádané a rozřazené ošetřovatelské diagnózy. Student dostává přehledně rozpracovaný stav pacienta včetně ošetřovatelských diagnóz a plánu péče.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Nápověda

Kazuistiky 

NápovědaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 4. března 2021 23:13