? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s ischemickou chorobou srdeční etapa

Žena, 73 let, přijata na JIP pro silné bolesti na hrudi. Po dvou dnech přeložena na standardní oddělení interní kliniky. Dnes 7. den hospitalizace, 5. den na oddělení.

Základní diagnóza

Ischemická choroba srdeční, chronická forma (námahová angina pectoris)

Osobní anamnéza

Před dvaceti lety u pacientky diagnostikována hypertenze.

V roce 1997 objeven diabetes mellitus II. typu, léčba dietou a perorálními antidiabetiky.

V roce  2006 amputace pravé dolní končetiny pod kolenem v důsledku akutního uzávěru     
arteria femoralis, pahýl je nyní v klidu. Pacientka trpí ischemickou chorobou dolních
končetin. Během  posledního měsíce prodělala chřipkové onemocnění.

Rodinná anamnéza

Otec zemřel na chorobu srdce, ale nespecifikuje.

Farmakologická anamnéza

 • antihypertenziva
 • diuretika
 • betablokátory
 • antiagregancia
 • antikoagulancia
 • trombolytika
 • hypolipidemika
 • antidiabetika
 • analgetika
 • vazodilatační infuze
 • reologika

Diagnostika

 • TK
 • EKG
 • zvažována  transezofageální echokardiografie
 • glykemie
 • CRP
 • cholesterol

Terapie

 • dieta č. 9/150g sacharidů
 • betablokátor
 • antiagregancium
 • antidiabetikum
 • hypolipidemikum
 • antihypertenzivum
 • antiulcerózum
 • nitrát
 • diuretikum

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Pravidelně navštěvuje diabetologickou poradnu, jedenkrát ročně absolvuje oční vyšetření.

Výživa

Pacientka má diabetickou dietu se 150 g sacharidů. Jídlo konzumuje v šesti denních porcích. Zpočátku měla s dodržováním diety problémy, nyní už si zvykla. Během dne vypije asi 1-1,5 l tekutin, nejčastěji minerálek a čajů. Váhové změny v poslední době nepozoruje. Váží 78 kg, měří 175 cm.

Vylučování a výměna

Stolice pravidelná, bez patologických příměsí. Močení bez obtíží, častější vzhledem k diuretikům.

Aktivita - odpočinek

Pacientka je po amputaci pravé dolní končetiny pod kolenem. Je mobilní prostřednictvím invalidního vozíku, jiné kompenzační pomůcky nepoužívá. Je schopna se o sebe v dostatečné míře postarat, pomáhá jí i dcera s rodinou. S levou dolní končetinou se snaží aktivně cvičit. Volný čas tráví vyšíváním a luštěním křížovek. V nemocnici má problémy s usínáním, během noci se někdy probudí. Léky na spaní neužívá, ráno se cítí vcelku odpočatá. Pospává i během dne.

Vnímání - poznávání

Vzhledem k věku hůře slyší, brýle používá jen na čtení. Pacientka je zcela orientovaná, odpovídá jasně a srozumitelně na dotazy, řeč je pomalejší, vyjadřovací schopnosti dobré. Paměť jí, jak sama říká, slouží dobře, ráda se dozvídá nové věci. Při rozhovoru udržuje oční kontakt.

Vnímání sebe sama

Vztahy

Je vdova. Bydlí sama v bytě v pátém poschodí. Každý den k ní přichází dcera nebo někdo z její rodiny. Všichni jí hodně pomáhají. Ostatní dvě děti žijí daleko a vídá se s nimi asi 2x do roka. Je ráda, když ji navštíví kamarádka, která je o něco mladší, ale jinak společnost nevyhledává, odjakživa byla spíše samotářka.

Sexualita

Byla třikrát těhotná a má tři děti. Pro patologickou hemoragii byla dvakrát na kyretáži. Klimakterium od 52 let.

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Největší zátěží v dosavadním životě pro ni bylo úmrtí manžela před 18 lety a v loňském roce amputace pravé dolní končetiny. V obou případech jí pomohly děti s rodinami a v současné době se cítí vyrovnaná. Alkohol nepije ani příležitostně.

Životní princip

Je bez náboženského vyznání. Mezi nejvyšší hodnoty v životě řadí zdraví a rodinné štěstí.

Bezpečnost – ochrana

Kůže je suchá, bez lézí, jizva po amputaci klidná, končetiny bez otoků. Turgor kůže přiměřený. Potí se spíše méně. Normální tělesná teplota. Sliznice dutiny ústní je růžové barvy, úplná horní i dolní zubní protéza je nesnímatelná. Alergie neuvádí.

Komfort

Na občasnou bolest levé dolní končetiny, hlavně při zátěži, je zvyklá i z domova. Jiné tělesné obtíže neudává. Vyhovuje jí společnost dalších pacientek, ráda si povídá, personál jí připadá vstřícný, oddělení zná z předchozího pobytu.

Růst, vývoj

Vzhledem k věku je pacientka na velmi dobré intelektové úrovni, má příjemné chování.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 15. července 2020 19:01