? 

Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem prostaty etapa

Pacient XY je 60letý muž, který je podruhé hospitalizovaný na urologické klinice.

Poprvé zde byl hospitalizován v roce 2006 pro biopsii prostaty.  Nyní je přijat k plánovanému výkonu – radikální prostatektomii  a pánevní lymfadenektomii pro karcinom prostaty. Pacient je nyní 6. den hospitalizovaný a jde o jeho 3. pooperační den.

Základní diagnóza

Karcinom prostaty – stav po radikální prostatektomii a pánevní lymfadenektomii

Osobní diagnóza

V roce 1980 prodělal operaci nádorového onemocnění v oblasti lopaty kosti kyčelní na ortopedické klinice. S touto diagnózou již pacient nemá problémy, je vyléčený.
Pacient je od roku 1999 dispenzarizován na urologické ambulanci v pro mikční obtíže a zvýšené PSA (prostatický specifický antigen). Pacientovi byla během půl roku provedena 3x sextanová biopsie prostaty s nejasným nálezem. V únoru roku 2007 byl nemocnému zjištěn andenokarcinom prostaty. Od tohoto zjištění byla nemocnému naordinována hormonální léčba.

Rodinná anamnéza

Rodinná anamnéza je bezvýznamná.

Farmakologická anamnéza

 • vazodilatancia

Diagnostika

 • Předoperační vyšetření
 • Laboratorní vyšetření: KO, FW, Biochemie – minerály, PSA
                                       Moč­+sediment, K+C
 • Výtěr z rekta
 • Ultrazvuk břicha
 • Příjem a výdej tekutin

Terapie

farmakoterapie

 • prokinetikum ze skupiny periferních antagonistů dopaminu
 • antibiotikum
 • atypické neuroleptikum
 • neopioidní analgetikum
 • antikoagulancium
 • antiemetikum
 • lokální anestetikum
 • opioidní agonista

dietoterapie

 • dieta č. 1

fyzioterapie

 • polohování po 2 hodinách
 • dechová rehabilitace
 • kondiční cvičení

lokální terapie

 • převaz operační rány
 • péče o permanentní močový katétr
 • péče o epicystostomický drén
 • péče o drény
 • péče o epidurální katétr
 • péče o periferní žilní katétr

ZÁKLADNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ SESTROU

Tyto údaje jsou sesbírány šestý den hospitalizace, třetí pooperační den.

 • Celkový vzhled, úprava zevnějšku, hygiena: upravený, kůži, nehty i vlasy má čisté, hygiena provedena ráno a večer na lůžku, hygiena dutiny ústní ráno a večer na lůžku, celkový vzhled dobrý
 • Dutina ústní a nos: čisté, chrup vlastní, v dobrém stavu, jazyk vlhký, bez povlaků, sliznice růžové, bez defektů
 • Stav vědomí: pacient je při plném vědomí, orientovaný časem, místem i osobou
 • Sluch: dobrý, nepoužívá žádné kompenzační pomůcky
 • Zrak: zhoršený, používá brýle na dálku
 • Pulz: frekvence 80´, pravidelný, plný
 • Krevní tlak: 150/70 mm Hg 
 • Dýchání: frekvence 22 dechů/min., pravidelné, čisté, bez vedlejších fenoménů
 • Tělesná teplota (axilární): 36,5 oC
 • Hmotnost: 85 kg, za poslední 3 měsíce se zvýšila o 5 kg
 • Výška: 180 cm
 • BMI: 25,64
 • Stisk ruky: pevný
 • Tělesná hybnost: velmi omezena, pacient dodržuje klid na lůžku, pohyb pouze v rámci lůžka, pacient je polohován každé 2 hodiny systémem levý bok, pravý bok, záda
 • Riziko vzniku dekubitů (podle stupnice Nortonové): 25 bodů
 • Funkční úroveň sebepéče:
  • Schopnost najíst se                   2
  • Schopnost umýt se                    3
  • Schopnost vykoupat se             5
  • Schopnost upravit se                 3
  • Celková pohyblivost                 3
  • Schopnost dojít si na toaletu      5
  • Schopnost obléci se                  2
  • Schopnost pohybu na lůžku       3
 • Chybění části těla: ne
 • Kanyly intravenózní: pravá horní končetina, 4. den, dle Madonna 0, bez známek infekce
 • Vývody, cévky:
  • permanentní močové cévka zavedena 4. den, bez známek infekce, odvádí hematurickou moč
  • epicystostomický drén, 4. den, odvádí sekret s příměsí krve, bez známek infekce
  • drény z operační rány, 4. den, bez známek infekce
  • epidurální katétr, 4. den, bez známek infekce

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Pacient v posledním roce neprodělal nachlazení. Pro své zdraví občas cvičí – je učitelem tělocviku, věnuje se zahrádce. Pacient udává, že kouřil 20 let asi 10 cigaret denně, poté kouřil půl roku příležitostně a nyní již nekouří. Alkohol pije příležitostně. Návykové látky neužívá. Pacient úraz neudává. V minulosti neměl problémy s dodržováním doporučení zdravotníků, v současnosti respektuje všechna doporučení. Po dobu pobytu na Urologické klinice je pro pacienta důležitý příjemný personál a vstřícnost zdravotníků. Pacient si myslí, že jeho onemocnění je způsobeno stářím.

Výživa

Pacient nemá poruchu polykání a přijímá jídlo per os. Diabetes mellitus nemá. Pacient má lékařem naordinovanou dietu č.1 (kašovitá). Pacient má v současné době narušenou chuť k jídlu. Jí velmi málo. Pacient vypije 1,5-2 litry tekutin denně, upřednostňuje slazený čaj a minerálky. Tekutiny jsou nyní hrazeny i infuzemi.

Vylučování a výměna

Dnes byl na stolici 6x, stolice je průjmovitého charakteru, bez příměsí, barva je normální. Pacient se vyprazdňuje do podložní mísy na lůžku. Pacient má zavedený permanentní močový katétr 4. den, dnes odvedl 800 ml hematurické moči, je bez známek infekce. Pacient má zavedený 4. den epicystostomický drén, odvádí sekret s příměsí krve, dnes odvedl 400 ml a nejeví známky infekce. Pacient se potí nadměrně, bez odéru.

Aktivita - odpočinek

Čas v nemocnici tráví četbou a komunikací se spolupacienty. Pacient v nemocnici rehabilituje horní a dolní končetiny, provádí dechová cvičení s pomocí fyzioterapeutky. Má naordinovaný klid na lůžku. Pacient je aktivně polohován po dvou hodinách. V nemocnici spí špatně, často se budí, necítí se po noci odpočatý. Dle lékaře jsou podávána hypnotika a psychofarmaka. Přes den je spavý a podřimuje. Pacient udává, že pro dobrý spánek potřebuje teplo a dva polštáře pod záda.

Vnímání - poznávání

Pacient má dobrý sluch. Nosí brýle na blízko, naposledy byl na oční kontrole před rokem. Pacientovo rozhodování je podmíněno závažností a důležitostí problému či situace. Udává, že se učí nové věci logickým způsobem. Mluví plynule, má bohatou slovní zásobu a dokáže vyjádřit své potřeby. Pacient je seznámený se svým zdravotním stavem od lékaře a informace mu nechybí.

Vnímání sebe sama

Pacient je spokojený se svým životem. Hodnotí se jako realista, vytrvalý v práci, je zodpovědný. Jako dispozice uvádí sportování a hru na kytaru. Věří, že se brzo uzdraví a bude se moci věnovat činnostem, kterým se věnoval doposud.

Vztahy

Pacient žije s manželkou v rodinném domku. Má dvě děti, které mají již vlastní rodiny. Problémy v rodině závažnějšího charakteru neudává, ale pokud nějaké nastanou, snaží se je řešit okamžitě. Rodina má zájem o pacientův zdravotní stav a denně jej navštěvují. Pacient je zaměstnán jako ředitel na ZŠ, vystudoval chemii a tělesnou výchovu. Pacient je spokojený se svým zaměstnáním. Pacient má časté kontakty s lidmi v rámci pracovní profese, ale i v soukromém životě. Pocity izolace neudává. Pacient se chová asertivně a přátelsky ke zdravotnickému personálu.

Sexualita

Pacient neudává v této oblasti žádné problémy. Pohlavní chorobu neprodělal.

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Pacient v oblasti psychického zdraví neudává za poslední dva roky změny. Při řešení některých záležitostí pacientovi pomáhá manželka nebo problém řeší sám. Pokud nastane závažná situace, snaží se ji vyřešit okamžitě. Současné problémy se týkají nemoci. Pacient má obavy, jak bude po operaci zvládat zaměstnání. Pacient necítí depresi, ale má strach ze svého onemocnění, je nervózní. Pacient nyní prožívá napětí. Ke snížení napětí pacientovi pomáhají léky, relaxace, komunikace se zdravotníky a spolupacientem.

Životní princip

Pacient má za 1,5 roku odejít do důchodu a má v plánu se věnovat více rodině, na kterou v současné době nemá mnoho času.

Bezpečnost – ochrana

Chrup má vlastní a v dobrém stavu. Zubního lékaře navštěvuje pravidelně 2x ročně. Pacient má kůži normální, bez lézí a dekubitů. Kožní turgor je normální, vlasy a nehty čisté, nehtové lůžko prokrveno. Sliznice růžové, dutina ústní bez defektů. Operační rána je v rozmezí od pupku k symfýze o velikosti cca 10 cm. Jsou vyvedeny 2 drény, sekret je odváděn do sběrných sáčků. Operační rána se hojí per primam, bez známek infekce. Pacient má zavedený epidurální katétr, do kterého kontinuálně kape Marcaine, nevykazuje známky infekce. Pacient má na pravé horní končetině zavedený periferní žilní katétr, 4. den, dle Madonna = 0.

Komfort

Pacient se momentálně necítí dobře. Spoléhá na pomoc zdravotníků. Trpí nechutenstvím, nauzeou a celý den měl průjem. Pacient udává, že bolest vnímá zvýšeně. Má bolesti v místě operační rány, propagují do oblasti pravého boku. Intenzitu bolesti pacient hodnotí v rozmezí od 1-10 stupněm 2, přesto, že se jedná o hodnotu po podaných analgetikách. Charakter bolesti udává vystřelující, palčivou. Pacient reaguje na bolest mimickými projevy a verbálně. Bolesti nastávají při prudkém nebo rychlém pohybu. Bolest je tišena analgetiky podávanými per os a kontinuálně přes epidurální katétr.

Růst, vývoj

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 13. července 2020 03:58