? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s dehydratací etapa

Na interní oddělení byla přijata 79letá pacientka pro zhoršení celkového stavu a dehydrataci. K příjmu ji na doporučení praktického lékaře přivezla vnučka, u které paní XY bydlí a o kterou se její vnučka stará.

Vnučka uvedla, že paní XY byla dosud soběstačná při jídle a hygieně, trochu chodila po pokoji, někdy i na zahrádku. Nyní se ale její stav zhoršil, jen leží v lůžku, nekomunikuje, málo jí a minimálně pije, snad jen skleničku čaje nebo vody denně, málo močí.

Lékař naordinoval standardní vyšetření krve a moči, sledování bilance tekutin a infuzní terapii zaměřenou na dostatečnou hydrataci pacientky.

Hodnocení při přijetí

 • Hmotnost: 49 kg
 • Výška: 159 cm
 • BMI: 15.1
 • Krevní tlak: TK 90/50 mm Hg
 • Pulz: 96/min.
 • Tělesná teplota: 36,5 °C
 • Saturace 96%
 • Barthelův test 50 bodů = závislost středního stupně
 • Nortonové stupnice rizika vzniku dekubitů 24 bodů = hrozí riziko vzniku dekubitů

Farmakologická anamnéza

 • Analgetika při bolesti
 • Kardiotonika
 • Nootropika
 • Antivertigióza

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Pacientka nekouří a nepije žádný alkohol, celý život pracovala v zemědělství, starala se o rodinu, málo odpočívala, ale cítila se zdravá až do svých 70 let. Pak ji začaly trápit pohybové obtíže, bolesti kloubů a nohou, cítila se unavená a opotřebovaná, točila se jí často hlava. Nyní již není schopna si obstarat domácnost, pomáhá jí vnučka. Pravidelně docházela ke svému praktickému lékaři, asi třikrát ležela na interním oddělení. Nyní chodí lékař k ní.

Výživa

Pacientka žádnou dietu nedrží, ale jí velmi málo, nemá chuť k jídlu, navíc se jí špatně kouše, protože má jen zbytek zubů; zubní protézu nemá, ke stomatologovi nechodí. Pacientka trpí malnutricí; BMI = 15.1 V poslední době nemá chuť k jídlu, jí jen velmi málo, žádné požadavky na stravu nemá. Pacientka nemá pocit žízně, per os tekutiny odmítá; navzdory pobízení vypije pouze 200 ml/24 hod. Kůže je suchá, šupinatá, bez patologických ložisek, kožní turgor snížený. Sliznice jsou suché, popraskané rty. V séru zjištěna hypernatremie a zvýšená osmolarita.

Vylučování a výměna

Pacientka má oligurii – 350 ml/24 hod, moč je tmavá, koncentrovaná, obtíže při močení nejsou, příměsi také ne. Vyprazdňování stolice je ztížené, nepravidelné, bolestivé, 1 x za 3-5 dní, stolice je tuhá, bez patologických příměsí. Projímadla neužívá. Netrpí pocením, odér není.

Aktivita - odpočinek

Pacientka je apatická, spavá. Není schopna se pohybovat, leží v lůžku, aktivně nemění polohu, spolupracuje omezeně, jen na výzvu k nadzvednutí. Fyzickou aktivitu netoleruje. Potřebuje úplnou pomoc při hygieně, vyprazdňování (o mísu si řekne) a úpravě zevnějšku, musí být krmena, o jídlo nejeví zájem.

Vnímání - poznávání

Podle informací od vnučky již dlouhou dobu nosí brýle na čtení a v poslední době hůře slyší, naslouchadlo nenosí, stačí mluvit nahlas, brýle s sebou v nemocnici nemá. Neví, proč je v nemocnici, neví, proč se její stav zhoršil. Komunikuje omezeně, řeč je zpomalená, špatně srozumitelná, ale odpovídá přiléhavě.

Vnímání sebe sama

Při přijetí je apatická, málomluvná, sama kontakt nenavazuje, na dotazy odpovídá stručně, pomalu. Má pocit, že už k ničemu není, jen vnučce na obtíž, léčba nemá cenu, stejně je už stará a zbytečná.

Vztahy

Je vdova, žije v rodině vnučky, která se o ni stará, v nemocnici ji spolu s manželem pravidelně navštěvuje, projevuje zájem o její zdravotní stav, spolupracuje se zdravotníky.

Sexualita

Menopauza asi v 54 letech 3 porody Potrat O Na gynekologii nechodí ani na prevenci

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Stresem nikdy netrpěla, problémy řešila prací, neměla čas se jimi zabývat. Nyní má strach, co s ní bude, nemůže být sama doma, vnučka a její muž chodí do práce, do domova důchodců rozhodně nechce.

Životní princip

Je věřící, do kostela ale už nechodí, dříve někdy chodila, nechybí jí to

Bezpečnost – ochrana

Pacientka má v levé horní končetině zavedenou flexilu. Má poškozenou dentici – kariézní zbytky chrupu, zubní náhradu nemá. Tělesná teplota je v normě. Při vertikalizaci a aktivizaci nemocné hrozí riziko pádu, pacientka je poučena, že sama nesmí opouštět lůžko, posazovat se a vstávat. Je ohrožena vznikem dekubitů.

Komfort

Pacientka v současné době netrpí bolestí ani jinými nepříjemnými subjektivními pocity.

Růst, vývoj

Pacientka trpí nechutenstvím, jí velmi malé porce jídla, spíše na domluvu zdravotníků, nutriční příjem je menší než tělesná potřeba. Projevuje se u ní úpadek tělesných a kognitivních funkcí, pokles sociálních dovedností, zanedbávání domácího prostředí i sebe sama. Je smutná, apatická.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 15. července 2020 19:14